Levevilkårene ude på lande | DHO

Opgavebeskrivelse
Redegør for levevilkårene på landet i Danmark i perioden 1850-1900.

Foretag en analyse og fortolkning af Henrik Pontoppidans novelle ”Nådsensbrød” (1887) med fokus på, hvordan levevilkårene på landet og under fattigdomsvæsnet forsorg bliver skildret.

Foretag en kildekritisk analyse af Jeppe Aakjærs artikel ”Et Karlekammer” fra Skive Folkeblad og Carl Westergaards leder i Tyendebladet 6. oktober 1907 med fokus på levevilkårene på landet og tyendes leveforhold og rettigheder.

Vurder, hvilke årsager der medvirkede til en forbedring af levevilkårene

Indholdsfortegnelse
Indledning...................................................................................................................... 3
Problemformulering ...................................................................................................... 3
Livet på landet .............................................................................................................. 4
Klasserne på landet ............................................................................................... 4
Fattiggårde............................................................................................................. 7
Andelsbevægelsen ................................................................................................ 8
Analyse og fortolkning af Henrik Pontoppidans “Nådsensbrød”................................... 9
Henrik Pontoppidan .............................................................................................. 9
Indledning.............................................................................................................. 9
Analyse ................................................................................................................ 9
Personkarakteristik: “Stine”................................................................................. 10
Miljø ..................................................................................................................... 10
Sproget ............................................................................................................... 11
Fortolkning .......................................................................................................... 11
Behandling af ”Et karlekammer”:................................................................................. 12
Jeppe Aakjær ...................................................................................................... 12
Analyse af ’’Et karlekammer’’............................................................................... 13
Behandling af ”Tyendeblade” ...................................................................................... 14
Carl Westergaard ............................................................................................... 14
Indledning ........................................................................................................... 15
Analyse ................................................................................................................ 15
Perspektivering ........................................................................................................... 16
Konklusion................................................................................................................... 19
Litteraturliste .............................................................................................................. 20

Uddrag
Carl Westergaard (1885-1954), søn af landarbejder, er en af de vigtigere personer når det handler om landarbejdernes og tyendets arbejdsmæssige og demokratiske rettigheder. Carls yngre dage var meget præget af arbejde på forskellige gårde i Jylland og på Fyn. Her arbejdede han som landarbejder, fodermester og tørvegrave, så arbejdet og livet på landet var en del af hans opvækst.

Hans teenageår brugte han på 2 højskoleophold, henholdsvis Køng Højskole i 1904 og Askov Højskole i 1905. Under efterskoleopholdene havde Carl fået stigende interesse for tyendets dårlige vilkår og manglende politiske rettigheder. Året efter søgte han om økonomiske midler til at begynde hans fagforeningsarbejde hos “De samvirkende Fagforbund”. Carl fik hjælp under hans ansøgning om støtte af forfatteren Jeppe Aakjær, der var nok til at han modtog de 200 kr han havde bedt om. Kort tid efter begyndte han på foreningsarbejdet.

I 1906 dannede Carl Tjenestefolkenes Forening i Jylland, med ham som formand. Desværre gik foreningen i sommeren 1907 i opløsning. Efter det tilsluttede Carl sig Tyendeforbundet og får titlen som formand og kasserer. Udover det blev han også redaktøren på deres helt nye blad “Tyendebladet”. På hans bopæl i Aarhus skrev han de resterende artikler og med samarbejde fra Jeppe Aakær der havde nogle indlæg til bladet, udgav han det til offentligheden.

De næste par år rejste Carl Westergaard rundt i landet og holdt møder for at udbrede budskabet om foreningen. Carl Westergaard er kendt som manden der kæmpede for den nedre klasse, for at få skabt lige arbejdsmæssige og demokratiske rettigheder. Det ser vi specielt i hans blad ”Tyendebladet”, som er blevet analyseret nedenunder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her