Sammenligning af to lande | IØ Noter

Indledning
1. Øst- og Vest-tysklands genforening, der stadig præger periodens start (2005). Stor arbejdsløshed og deraf problemer i levestandarden.

Dette gør sig i særdeleshed gældende for Øst-tyskland, men da problemerne er så store, påvirkes den samlede økonomiske vækst

2. Eksporten driver netop en stor andel af Tysklands vækst. Særligt kvalitetsbiler som vi kender VW og BMW er med til at drive væksten, men også Opel er.

3. Lønniveau i Tyskland er stabilt gennem hele perioden og giver et afgørende udgangspunkt for at øge landets eksport. DSå holdes produktionsomkostningerne nede og er lettere at konkurrere.

Uddrag
Den tyske økonomi har en procentvise stigning i BNP kan du se, at landets økonomiske vækst i 2005 var langsom og derfor befandt sig i lav konjunktur.

Denne situation ændrede sig i 2006 og 2007, som oplevede velstand. Men i 2008 var der en finanskrise, da Tyskland var i lav konjunktur og endda oplevede negativ vækst i 2009.

Men i 2010 har de formået at slippe af med krisen og er igen i en periode med velstand med BNP-vækst på 3,7%.

En smule anderledes ser det ud i Spanien, hvor man inden krise oplevede højkonjunktur og flotte væksttal på 3,6% i 2005, 4% i 2006 og så igen 3,6% i 2007.

Men i 2008 røg også Spanien ned i en lavkonjunktur, med en vækst på 0,9%. Situationen blev yderligere forværret i 2009, hvor man oplevede en negativ vækst på -3,7%.

Hvorefter man så i 2010 så en positiv tendens, og en negativ vækst på -0,2%. Spanien står overfor strukturelleproblemer, at de har opbygget en boligboble samt en gældskrise.

Alle disse økonomiske problemer har medført, at den spanske. Regeringen har iværksat en spareplan, som går ud på Spanien, skal nedbringe deres gældskrise og bringe deres betalingsbalance i orden.

Det skal ske ved at skære i lønnen hos de offentlige ansatte, i de offentlige udgifter og investeringer.

Regeringen ønsker at sende et signal om, at de bringer deres økonomi i orden, men med nedskæringer på disse områder risikerer den spanske regering

at de mister forbrug på hjemmemarkedet på grund af en faldende beskæftigelse på grund af nedskæringerne i de offentlige udgifter og investeringer, en anden ting er

at de offentlige ansatte, som har fået mindre en løn ligeledes forbruger mindre på hjemmemarkedet, hvilket vil medvirke til, at væksten og beskæftigelsen vil falde yderligere i fremtiden.

Derfor kan det konkluderes, at hastigheden af Tysklands øjeblikkelige flugt fra krisen er hurtigere end Spanien, som stadig oplever negativ vækst.

I bilag 3 kan dette forklares med, at Tyskland til dels kan prale af god konkurrenceevne, hvilket får dem til at klare sig godt i eksporten.

Og i stedet for at låne penge til at indsprøjte kapital i økonomien, gav de virksomheden støtte i form af løntilskud.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu