International Økonomi A| Aflevering om lande

Indledning
Jeg kommer, løbende, til at svare på en del spørgsmål, som jeg har fået udleveret. Spørgsmålene kommer til at handle om eksport, skat og konkurrenceevne, global vareeksport og direkte udenlandske investeringer.

Spørgsmålene har en indledende tekst, som står under titlen på hver opgave, der kommer også til at være en delkonklusion ved hver opgave.

Indholdsfortegnelse
Opgave a.
Redegør kort for, hvad der kan udledes af figuren omkring landenes eksport til Afrika.

Opgave b.
Angiv nogle mulige årsager til, at dansk eksport til Afrika ikke klarer sig så godt som andre landes.

Opgave c.
Hvilke danske brancher har især potentiale til at eksportere til de afrikanske lande?

Opgave d.
Hvordan vil du vurdere fremtidsudsigterne for dansk eksport til det afrikanske marked?

Opgave a.
Hvad er ifølge økonomerne de vigtigste faktorer for Danmarks konkurrenceevne? Uddyb de enkelte punkter.

Åbenhed overfor udlandet
Kvaliteten af det danske uddannelsessystem
Virksomhedens adgang til kvalificeret arbejdskraft
Danske virksomheders investeringer i forskning og udvikling samt i ny teknologi
Omstillingsparathed i danske virksomheder

Opgave b.
Man hører ofte, at skatten er for høj og at der er for mange regler. Hvad kan være årsager til, at netop disse to faktorer af økonomerne anses for at være de mindst vigtige?

Opgave c.
Økonomerne har tilsyneladende ikke priskonkurrenceevnen højt på deres 'hitliste'. Hvad kan det tænkes at skyldes?

Opgave d.
Diskutér mulige årsager til, at visse politikere og politiske partier vedholdende fastholder, at skatten er vigtig for konkurrenceevnen?

Opgave a.
Hvad forstår man ved den internationale arbejdsdeling? Inddrag her kort koloniseringens betydning for udviklingen i det globale handelsmønster.

Opgave b.
Foretag en nærmere analyse af figuren – peg på vigtige ændringer i den globale eksport af industrivarer – og angiv mulige årsager til disse ændringer. Ret især fokus på, hvorfor nogle varer primært forbliver i produktion hos ilandene, mens andre rykker til ulandene. Inddrag figur 24.10 i din analyse.

Opgave c.
Foretag en nærmere analyse af tabellen og peg på vigtige ændringer i handelsmønsteret – samt evt. årsager til disse ændringer.

Opgave d.
Hvilke forskydninger vil der kunne tænkes at ske i den globale handel de kommende år efter din vurdering?

Forklar kort, hvad man præcist forstår ved direkte udenlandske investeringer.
Foretag en analyse af dine data, idet du bl.a. forklarer hvorfor netop disse lande er på top-10- listen i de respektive kategorier.

Det er primært de store transnationale selskaber, som står bag de direkte investeringer. Gør rede for de faktorer, der påvirker et transnationalt selskabs valg af land som mål for selskabets investering.

Find data, der belyser det samlede flow globalt af FDI (outflows) de seneste 6 år. Vis udviklingen ved hjælp af indeks (det første år lig indeks 100) i en graf.

Gør kort rede for udviklingen, idet du – så vidt muligt – inddrager begrebet globaliseringsafmatning.

Uddrag
Herved kan jeg konkludere at trods direkte udenlandske investeringer har været meget populære de seneste på årtier, så er det allerede, for et par år siden, begyndt at mindske.

Det er på grund af at kineserne begynder at få højere lønninger, og fordi det bliver mere attraktivt at have robotter til at lave det for os i hjemlandet. Samtidig kan man også sige, at mange lande er først de senere år blevet mere troværdige at investere i, fordi korruption er blevet mindre.

Dog er skatten og lønningerne steget i rigtig mange lande, hvilket som sagt er sket i Kina, som er et af de lande der modtager fleste investeringer.

Hvilket man så kan komme frem til at sige, at direkte udenlandske investeringer har haft sin tid, og det er nok snart ikke længere noget der lægges mere vægt i. Samlet set kan man kan det for globaliseringsafmatning, da globaliseringen begynder at afmatte.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her