Litterær artikel over Dødsbo | Dansk

Indledning
De fleste børns opdragelse og barndomsmiljø definerer på en eller anden måde senere hen deres per-sonlighed og væremåde.

Derfor påvirker de mennesker, som har fulgt deres barndom, ikke kun deres muligheder i livet, altså den sociale arv, men også hvordan det barns relationer til andre vil udfolde sig.

Barndommen skaber os, og det er forældrene, som holder denne magt og dette ansvar for at give barnet en grobund for at blomstre.

Men hvad sker der, hvis dem som skal forme børnene har bidraget med ustabilitet i stedet for sikkerhed? Hvor finder barnet denne tryghed, som forældrene burde tildele det, og hvem tager over?

Der er disse realistiske og relationskritiske tematikker, som Kim Fupz Aake-sons novelle ”Dødsbo” kredser om.

Novellen understreger netop, hvordan barndommen påvirker os i forhold til de mennesker vi er vokset op med, og hvordan menneskelige relationer kan bære os gen-nem svære situationer.

Uddrag
Novellen handler om en jeg-fortæller og hendes søster, Sanne, som kommer for at besøge deres syge mor. Hun er indlagt på en form for institution, som et hospice, hvor hun er på et stadie af manglende bevidsthed og ikke længere skal modtage næring og væske.

De to søstre bruger tiden på at snakke om hvilke genstande, som de hver især vil have, når det kommer til den tid. De kan dog ikke blive enige om, hvorvidt de vil have noget eller ej, hvor jeg-fortælleren har sine reservationer i forhold til Sanne.

Sanne søger derimod anerkendelse fra søsteren, før hun føler, at det er i orden at tage noget af mode-rens. Novellen slutter med, at søstrene forlader moderen, hvor Sanne går først, mens jeg-fortælleren bliver et øjeblik efter og reflekterer over moderens tilstand.

Dette forhold, som søstrene har til hinanden, opfattes som værende både tætte og afhængige af hinan-den, men alligevel distancerede i forhold til deres uenighed og forskellighed.

Derudover ses deres opførsel overfor hinanden delvis som et produkt af forholdet til deres mor, hvor det kommer til udtryk, hvordan forholdet er præget af deres opvækst.

For at forstå dette forhold må man imidlertid lave en analyse af fortællerforhold, og hvordan teksten fremstiller relationerne mellem karaktererne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu