PER 2 | Dansk litterær artikel | Iben Krogsdal

Indledning
Mange menneskers hverdag består af rutiner. Ofte kan man kører død i at lave det samme, på samme måde, hver dag. Alligevel er der mange mennesker, der nyder dagligdagen og dens faste rutiner. Stå op. Børste tænder. Gå i bad. Spise morgenmad. Afsted. Det kan dog også blive for meget. Faste ruti-ner og rammer passer ikke til det senmoderne individ, der ofte gerne vil bryde med traditionerne, nor-merne og værdierne. At binde det senmoderne individ fast, er ikke noget det bryder sig om.

Det kan også forstås sådan gennem Sigmund Freud og hans psykoanalyse. Ifølge Sigmund Freud er jeget inddelt i tre dele: Idet, overjeget og jeget. Idet er kilden til vores instinkter og drifter, til vores kropslige behov og ønsker, samt vores seksuelle og aggressive drifter. Overjeget er de regler, vi har lært gen-nem vores opvækst. Det er dem, der sørger for at holdet idet nede, så man ikke går amok. Jeget er afbalanceringen af de voldsomme drifter i idet og overjegets trang til selvkontrol – der er dog nogle mennesker, der ikke mestre balance i deres hverdag. Til sidst bliver jagten på den perfekte hverdag for meget.

Uddrag
PER 2” er skrevet af den danske forfatter Iben Krogsdal og tilhører novellesamlingen Terapi og dyr i baghaven. Novellesamlingen udkom i 2011 og består af 10 noveller, der kredser om relationer. Det er i særlig grad relationer, der brydes, genoprettes eller skuffes, der er teksternes omdrejningspunkt. Ho-vedpersonerne ifører sig i mange af novellerne en forceret optimistisk tilgang til livets udfordringer, hvilket er inspireret af tidens coachingkultur. Selvom ”PER 2” er fra 2011 er den stadig aktuel, fordi der stadig findes mennesker, der lever i en forceret optimistisk tilgang til livet, men også fordi menne-sker altid vil opleve relationer, der brydes, genoprettes eller skuffes.

I ”Per 2” er handlingsforløbet kronologisk. Vi følger hovedpersonen som begivenhederne sker efter-hånden. Den starter in medias res, hvilket er et typisk novellegenretræk. Fordi teksten er dramatiseret og der er en del spænding, kan man bruge berettermodellen i forhold til kompositionen over hand-lingsforløbet.

Anslaget og præsentationen af personerne hænger meget sammen, det er her vi får at vide at det er morgen, at det er en 3. persons fortæller, Thor er sønnen og Ghita er konen. Hernæst følger uddybningen: hovedpersonens køretur til skolen er i fokus, hvor han sætter sin søn af. Her får vi kenskab til miljøet og hvilke værdier, hovedpersonen sætter pris på: som at køre langsomt og be-tragte skolen og dens fodboldbaner.

Det er også her hovedpersonen møder BMW’en, og hans idylli-ske billede af hverdagen bliver brudt. Point of no return er novellens vendepunkt, og sker da hoved-personen vælger at følge efter BMW’en. Nu må hovedpersonen tage konsekvenserne af handlingerne og dermed acceptere bruddet på idyllen, men også bruddet med sig selv og hans værdier. Konfliktop-trapningen er både en indre, men også en ydre. Den indre konflikt er den, hovedpersonen har med sig selv omkring hele situationen.

Den ydre konflikt er, at han kører alt for stærkt for at nå en, der kører endnu hurtigere. Klimakset er, da realismebruddet træder ind, og han pludselig er føreren af BMW’en, der har nummerpladen PER 2. Alt er kaotisk. Man bliver i tvivl om, hvad der sker. Udtoningen sker efterfølgende, hvor man hører om, at i en helt anden verden, så han blot PER 2 køre hurtigt forbi og forsvinde ind mod byen.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!