Indledning
Rutine er et billede af enhver bybus i en hver dansk by. Et spejl og en fortælling som kunne passe til ethvert scenarium hvor flere mennesker er - unaturligt - placeret i samme begrænsede fysiske ramme hvor der ikke er plads til den afstandtagen og buffer som vi foretrækker.

Vi ønsker jo ikke at få de ”misskabte” for tæt på os og ønsker så absolut ikke at hverken lugte eller mærke dem.

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Referat:
Komposition:
Personkarakteristiks:
- Inge:
- Den fede kvinde:
- Fortælleren:

Uddrag
Fortælleren sidder på sit sæde, hvorefter en kvinde kommer ind i bussen. Kvinden ligner en Inge, Inge er en helt normal gennemsnits mor med to børn og en kedelig mand.

Inge har kortklippet hår og en rød anorak på. Inge sidder på sit sæde, da en fed kvinde kommer ind. Den fede kvinde står lige foran Inges sæde, den fede kvinde er helt svedige og er ved at falde hver gang bussen drejer.

Inge ignorer den fede kvinde, næsten som en psykologisk kamp. Den fede kvinde falder om på grund af et hedeslag og bliver hentet af en ambulance.