Likviditetsbudget | Virksomhedsøkonomi | 12 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Likviditetsbudget

1.1
Udarbejd et kvartalsopdelt likviditetsbudget for Fjerbolden for 2019.

1.2
Vurder, hvor meget Poul Madsen har behov for yderligere at låne i banken for at drive virksomheden.

1.3
Forklar, hvorfor det er nødvendigt for Poul Madsen at udarbejde både et resultatbudget og et likviditetsbudget i forbindelse med etableringen af Fjerbolden.

Opgave 2 - Kalkulation og indtjening

2.1
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.

2.2
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4

2.3
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 3 - Resultatbudget

3.1
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

3.2
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Opgave 4 - Omkostninger og indtjening

4.1
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

4.2
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.

4.3
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Uddrag
Fordi at virksomheden i 3. kvartal har et underskud på 310.000, så skal virksomheden låne 310.000 i banken, fordi så mangler de ikke nogen likvide midler i nogle af kvartalerne.

Men lånet vil kun kunne dække deres udgifter, så der vil ikke være plads til nogen uforudsete udgifter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu