Problemformulering
Hvordan og hvorfor udviklede kvinderettighederne sig i perioden fra 1871 og frem til 1915, og hvordan er status ift. ligestilling mellem kønnene i dag?

Indledning
Jeg har i denne opgave valgt at analysere og diskutere ligestilling, da det er en stor kontrast i forhold til, hvordan ligheden mellem mænd og kvinder ser ud i dag.

Vi har sammen i klassen set dokumentarer om det morderne gennembrud, hvor ligestilling gjorde stor del i tidslinjen og da jeg finder historien bag kampen om kvindernes stemmeret rigtigt interessant, var det et oplagt valg.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
o Motivation 3
o Problemformulering 3
o Metodeafsnit 3
o Afgrænsning 3
o Redegørelse 3
Analyse og fortolkning 3
Diskussion og vurdering 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag
Jutta Bojsen-Møller Holdte d. 6. juni 1915 talen på Himmelbjerget med henblik på gårsdagen begivenhed, for som sagt, fik de danske kvinder nemlig stemmeret d. 5. juni. 1915.

I talen hører vi om, hvilken kamp det har været at komme dertil hvor de alle nu stod på bjergets top og jublede.

Dog var toppen af bjerget ikke ligefrem tilfredsstillende, for når de kiggede ud over landet, så de stadig krig og ødelæggelse.

De mente at der stadig var meget der skulle arbejdes på og kæmpes for og kvinderne kunne bestemt bringe noget på bordet som mændene ikke havde i sinde, nemlig ved at bruge deres feminine retoriske stil.

Talen var rettet mod alle dem der gad lytte, og var åbne overfor ideen om en ny hver dag og en lysere fremtid.

Det var til alle dem der havde en stemme der skulle til at bruges og dem der havde øre, som skulle til at lytte.