Indledning
LEGO A/S er en familieejet virksomhed, som har eksisteret i mange år. LEGO befinder sig i legetøjsbranchen, hvor der er en stor konkurrence

da der findes mange substituerende produkter. Derfor går de meget op i at produktudvikle, og deres produkter findes kun på markeder op til et halvt til et helt år.

LEGO er en virksomhed, som har vækstet rigtig meget i mange år, men dette er dog ved at falde lidt.

Indholdsfortegnelse
Indledning- Line

LEGO’s eksterne situation
- PESTEL
- Politiske forhold
- Økonomiske forhold
- Sociale og demografiske forhold
- Teknologiske forhold
- Miljømæssige forhold
- Lovmæssige forhold

Delkonklusion
Porter's Five Forces
- Leverandører
- Kunder
- Potentielle indtrængere
- Substituerende produkter
- Konkurrencesituationen i branchen
- Virksomhedens konkurrencestrategi

Konklusion på LEGO’s eksterne situation - Cindy
- O (muligheder)
- T (trusler)

Intern analyse af LEGO A/S
- Værdikæde analyse
- Primære aktiviteter
- Indgående logistik
- Produktion
- Udgående logistik
- Marketing og salg
- Service efter salg

Støtteaktiviteter
- Virksomhedens infrastruktur
- Menneskelige ressourcer
- Produkt- og teknologiudvikling
- Indkøb/forsyninger
- LEGO’s vækststrategier

Konklusion på LEGO’s interne situation
- S (stærke sider)
- W (svage sider)

Konklusion på LEGO’s situation
- S (stærke sider)
- W (svage sider)
- O (muligheder)
- T (trusler)

Konklusion
Kildeliste

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
BNP’en i Danmark var i 2017 igen stigende og med en vækst på 0,7% under privatforbruget. Dette er en naturlig følge af den højkonjunktur danmark på nuværende tidspunkt er under

da det betyder større forbrug/handel og dermed en øget BNP. Ifølge økonomi- og indenrigsministeriet ville der i 2017 være den største økonomiske vækst i 10 år som betyder at beskæftigelsen er steget og dermed privat forbrugernes rådighedsbeløb er steget.

Dog er inflationen også stigende endda med 0,2% det seneste år, hovedsageligt grundet prisstigninger på grøntsager og brændstof. I takt med det stigende privatforbrug er lønniveauet ligeledes steget nemlig med 2,1%.

Da USA aftager 40% af LEGOs omsætning har vi ligeledes også analyseret deres økonomiske forhold. USA’s BNP voksede ligeledes i 2017 med hele 2,5%

dette er bla. sket på baggrund af deres over 500.000 nye job som formentlig er blevet skabt efter præsident Trumps “toldkrig” som gør at amerikanerne selv er begyndt at producerer en række vare .

Altså er privatforbruget i USA også stigende grundet den øgede beskæftigelse, rådighedsbeløb og BNP.

---

Den danske demografi har de seneste år været stigende, hovedsageligt på baggrund af at flere indvandrer end udvandrer, og at der fødes flere, end der dør. Der er nu knap 5,8 mio mennesker i Danmark .

I alle 3 hovedmarkeder, vesteuropa, amerika og asien er uddannelsesniveauet højt og i danmark er der en stigning af unge der slutter med en uddannelse og som er højere end deres forældres.

Dog har den danske indkomstfordeling haft en negativ udvikling de seneste år og er igen steget til 29,01 på gini-koefficienten.

I modsætning til andre lande har danmark grundet vores velfærdsmodel et af de mest mobile arbejdsmarkeder i verden, da vi let kan ansætte og fyre personale. Ift.

livsstil og værdier er disse forskellige for de 3 markeder. I danmark er der fokus på miljøhensyn, kvalitet, danske produkter, kønsligestilling tillid, hygge osv.

I amerika er der eks. en forholdsvis høj procentdel af befolkningen der ikke accepterer homoseksualitet, nemlig hele 33%

generelt er de på baggrund af deres “6 basic values and beliefs” meget liberalistiske. I asien er der langt fra samme fokus på kønsligestilling som i danmark derudover er der i mange af landene også diktatur.

---

LEGO har deres egen produktion. De anvender dyre maskiner, det er både store og små. De har meget fokus på deres kvalitet.

Det skal produceres i høj kvalitet og produceres ordentligt og i den rigtige kvalitet. LEGO har nogle medarbejdere som skal dobbelttjekke om robotterne har gjort arbejdet rigtigt

og hvis der er fejl skal de ind i en bestemt kasse. Altså vil det sige, at de benytter sig meget af stikprøver, så det er helt i orden.

LEGO har en høj leveringsservice da de kan leverer i rette tid, i rette mængde, på rette sted, og i rette kvalitet.

LEGO har en god fleksibilitet da, de næsten altid kan levere direkte fra varelager. De ligger de nemlig stor vægt på at reducere
produktionstiden

ved at anvende tidsbesparende arbejdsmetoder og undgå ventetider. Virksomheden kan næsten altid klare skiftende kundebehov og skiftende markedsvilkår.

LEGO’s produktionsform er serieproduktion. De igangsætter større serie af ensartede produkter. Det medfører også LEGO har en et relativt stor kapitalbinding i deres lagre.

Virksomhedens anvender produktionslayout. Her samler virksomheden alle opgaver af samme art på det samme sted.

LEGOs produktionslayout giver overordnet set en stor fleksibilitet, da kapaciteten kan udnyttes til fremstilling af mange forskellige produkter.

LEGO anvender push-princippet, da produkterne skubbes gennem produktionssystemet, efterhånden som man bliver færdig med de enkelte processer.

LEGO anvender også LEAN systemet, da de formår at skabe mest mulig værdi for kunderne, ved at maksimere produktionsflowet og ellimere spildet.

Da de har deres medarbejdere som tjekker om der er opstået fejl, og de produkter kommer ind i en bestemt kasse, hvor det bliver anvendt til noget nyt .