Kvinderettigheder | DHO

Indledning
Det moderne gennembrud er betegnelsen for den periode der fandt sted fra ca. 1870 til 1890. Her var det specielt én person, Georg Brandes, der var i fokus. Han argumenterede for at den danske litteratur havde brug for et skud kritisk energi.

Forfattere skulle begynde at skrive tekster, der beskrev samfundsmæssige problemer, som man kunne diskutere og kritisere. Med Brandes egne ord skulle man ”sætte problemer under debat”.

Et af de emner Brandes ønskede at belyse, var kønsroller. Brandes skrev forordet til den engelske filosof John Stuart Mills bog The Subjection of Women som udkom i 1869 med titlen:

Kvindernes underkuelse. Bogens hovedpointe var at mænd og kvinder skulle behandles ligeværdigt og at de skulle indgå i et ægteskab som ligeværdige og ligestillede partnere.1

I denne opgave vil jeg undersøge hvordan kvinders rettigheder har ændret sig, siden Georg Brandes opfordrede de danske forfattere til at skrive tekster, som satte problemer under debat.

Jeg vil desuden undersøge hvad der kendetegnede Danmarks samfund i perioden, hvis man kigger på kvinder.

Til sidst vil jeg vurdere hvilken effekt det moderne gennembrud har haft på kvinders rettigheder. Jeg vil således besvare følgende problemformulering:

Hvilke ændringer oplevede kvinderne ift., arbejde, uddannelse og politisk deltagelse i perioden 1870-1915 og hvorfor ændrede dette sig lige netop i denne periode?

- Hvad kendetegnede udviklingen i Danmarks samfund i perioden, hvis man kigger på kvinder?
- Hvordan bliver kvinders muligheder portrætteret i Herman Bangs novelle ”Foran alteret”?
- Hvordan har synet på kvinder ændret sig, fra dengang og så til nu?
- Vurder hvilken effekt det moderne gennembrud har haft på kvinders rettigheder.

I opgavens første afsnit vil jeg redegøre for, hvilke tanker man fik under det moderne gennembrud, som senere kom til at danne grundlag for de tanker og rettigheder kvinder har i nutidens Danmark.

I analyseafsnittet vil jeg analysere teksten ”Foran alteret”. Foran alteret analyseres danskfagligt, med særligt fokus på Adolf og Agnes. Den analyseres også historiefagligt, med fokus på Agnes’ vilkår og rettigheder i novellen.

Til sidst vil jeg lave en konklusion hvor jeg laver en sammenfatning af redegørelsen, analysen og vurderingen.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse 4
- Politisk deltagelse 4
- Udvikling i Det moderne gennembrud 5
Analyse af Foran alteret 6
- Resume 6
- Danskfaglig analyse 6
Vurdering 9
Konklusion 9
Kildeliste 10

Uddrag
Ægteskab var omdrejningspunktet for Georg Brandes når han skulle snakke om ligestilling mellem kønnene.

Brandes syntes ikke det gav mening, hvorfor mændene havde fri mulighed for at gøre sig seksuelle erfaringer før ægteskabet, imens kvinderne blev kastet ud af samfundet hvis de så meget som prøvede på det.2

Georg Brandes mente at seksuel praksis var et privat anliggende, som offentligheden ikke skulle blande sig i. Dette resulterede i at der blev lavet to fløje.

Den ene fløj mente at mændene skulle drosle ned, og vente med at være seksuelt aktive indtil ægteskab, ligesom kvinderne. Den anden fløj mente, at kvinder skulle have samme muligheder for at udfolde sig seksuelt, som mændene havde.

Dette var med til at sætte gang i det vi i dag kender som sædelighedsfejden. Sædelighedsfejden var en offentlig debat om samfundets seksualmoral der foregik fra 1883-1887.

Her begyndte man at påpege det problematiske ved at mænd kunne være seksuelt frie, mens kvinder skulle vente til de blev gift.

Sædelighedsfejden var Danmarks første offentlige forhandling af den seksuelle morale, og ved at diskutere fik den almindelige dansker lov til at forhold sig til emner, som ingen ellers havde turdet snakke om.5

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu