Kvinden og mandens rolle i ægteskabet & samfundet | DHO

Indledning
I 1800-tallet levede mænd og kvinder side om side, men i hver deres verden med forskellige normer og gøremål. Perioden 1870-1890 bliver dog en omvæltning for det danske samfund og dets litteratur.

Vi bliver påvirket af industrialisering og urbanisering, som fører til en offentlig debat om arbejdere, kvinder og det enkle individs rettigheder og friheder i samfundet.

I 1871 stiller forfatteren Georg Brandes sig op på talerstolen ved Københavns universitet og holder forelæsningen ”Hovedstrømninger i det 19de Aarhundres litteratur” hvori han fastslår

at litteraturen skal sætte problemer under debat. Denne forelæsning blev også gennembruddet til den litterære periode, ”Det Moderne Gennembrud”.

Perioden gjorde oprør med den forrige periode ”Romantikken” hvor gud, konge og fædreland var omdrejningspunktet i litteraturen.

Det moderne gennembrud fokuserede på naturalismen og realismen. Forfattere blev inspireret af Brandes og vælger at deltage i den offentlige debat.

En af disse forfattere er den norske dramatiker og digter Henrik Ibsen, som i 1879 udkommer med det samfundskritiske drama ”Et dukkehjem”, som jeg i opgaven vil analysere.

Jeg vil fokusere på hvordan ægteskabet bliver potrateret og hvordan kvindeundertrykkelse kommer til udtryk og derefter perspektivere til novellen ”Den sidste balkjole” af Herman Bang fra 1887.

I Et dukkehjem møder man Nora, som forlader sin mand og sine børn, hvilket var banebrydende for dets samtid. Kvinden skulle sørge for husholdning og elske sin mand, hvor i mod manden var ansvarlig for økonomien.

Kvinden var underlegen og økonomisk afhængig af manden. Mænd og kvinder debatterede økonomien, den seksuelle morale og kønsrollerne. Hvilket jeg vil arbejde med i min opgave og har derfor udviklet problemformuleringen:

”Hvilke holdninger til kønsroller ses under det moderne gennembrud, og hvordan kom disse til udtryk i tidens litteratur og offentlige debat.”

I den første del vil jeg redegøre for hovedpointer under det moderne gennembrud, forfattere som har påvirket det moderne gennembrud og hvordan.

Mit overordnet fokus er ægteskabet og fejden mellem kønnene også kaldet Sædelighedsfejden eller handskemoralen.

Herefter vil jeg analysere dramaet ”Et dukkehjem” af Henrik Ibsen. Hvor jeg fokuserer på kvinders undertrykkelse og kvindens økonomiske afhængighed af manden.

Til slut vil jeg konkludere på opgaven og hvilken betydning ”Et dukkehjem” og forfattere som Brandes, Bang og Grundtvig har haft på samfundet i dag

Indholdsfortegnelse
Kvinden og mandens rolle i ægteskabet & samfundet 1
Resumé af opgaven 2
Indledning 4
Fra Romantikken til Det moderne gennembrud 5
- Brandes og forskellene på kønnene 5
Den offentlige debat om ægteskabet 6
- Pagten om ægteskabet 7
Analyse af Et Dukkehjem 8
- ”Nu taler lærkefuglen, som om den var et menneske” 8
- Det forfærdelige eller det vidunderlige 9
Perspektivering 10
Diskussion og konklusion 10
Litteraturliste 11
- Internet litteratur 11
- Bøger 11

Uddrag
1871 er årstallet hvor Georg Brandes begynder sine forelæsninger på Købehavnsuniversitet, som kaldes ”Hovedstrømninger i det 19de Aarhundres litteratur”.

Dette er også årstallet hvor danskerne opdager at samfundet har forandret sig. I den banebrydende forelæsning nævner Brandes at vi skal sætte problemer under debat.

Dette formår flere forfattere og litterære at gøre i de kommende år. Brandes er en naturalistisk forfatter og er derfor tilhænger af Darwin.

Darwin er naturforsker og geolog og kendt for sine bidrag til evolutionsteorien, hvori gud altså er afskrevet. Brandes havde en frisindet og liberal holdning under sædelighedsfejden

hvor fokus var ligestilling, ægteskab og seksualmoralen. Brandes gik derfor ind for den fri tankegang og menes også for at være starter af det moderne gennembrud.

Da han begyndte at sætte spørgsmålstegn ved kristendommen og seksualmoralen, blev dette et omtalt og diskuteret emne, senere kendt som sædelighedsfejden.

Med grundloven i 1849 blev det pligt at alle børn modtog undervisning. I børneskolen gik piger og drenge side om side, dog blev de undervist hver for sig i forskellige pensum.

Pigernes undervisning bestod af op til 33% håndarbejde hvor i mod drengene kun blev undervist i naturfag. Pigerne blev opdraget til at være uskyldige, tage afstand fra seksuelle lyster og være jomfru indtil ægteskab.

Drengene skulle beherske den seksuelle drift, men samtidig udnytte den. Ægteskabet var ofte bygget på pigens afhængighed af mandens økonomi fremfor lysten til ægteskabet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu