Mandens rolle i det senmodernesamfund

Indledning
Det patriarkalske samfund hvor de traditionelle kønsroller bestod, er med tiden blevet mere slørede i forhold til det senmoderne samfund på grund af tilstræbelsen af ligestilling.

De definerede roller for mænd og kvinder er ved at uddø, og sommetider siger man at der ikke længere findes roller for køn mere, men alligevel bliver der holdt fast i dem.

I det patriarkalske samfund, skulle manden kunne beskytte, lede og supplere familien, men nu skal manden også være en god og blød familiefar.

I teksten ’’Hvordan er man(den) en Don Draper på øremærket barsel’’, Euroman 20. januar 2016, fortæller Christian Groes, kønsforsker og lektor, at dette tidligere var moderens rolle, og nu bliver dette pålagt den mandlige rolle hvilket giver den senmoderne mand et dilemma omkring de to manderoller.

Hvordan vil den moderne mand påtage sig denne rolle? Hvordan påvirker ligestillingskravene manderollen?

Uddrag
Kvinder er ikke længere hjemmegående på grund af den sociale og kulturelle samfundsudvikling der er blevet gennemgået. Dette betyder blandt andet, at både kvinde og mand i en familie oplever nye, og forskellige aspekter af familielivet.

Det mandlige rolleideal har været udsat for et af de største gennembrud, da han skal kunne mere i det moderne samfund end han skulle i det traditionelle.

Christian Groes fortæller ’’Han skal være en god og blød familiefar, der henter børnene i skole og hjælper til i hjemmet, alt imens deroveni ligger et skjult forventningspres om, at han har et arbejde med status, hvor han tjener penge til familien og kan betale for ferierne".

Det betyder at der ligger et stort pres på manderollen, da Don Draper rollen også skal have sin plads i faderens familieliv. Disse to forventninger er så vidt forskellige, at det nærmest ikke kan lade sig gøre at være begge.

Dertil forsøger mænd som kvinder at bryde den traditionelle manderolle til gavn for den fremherskende ligestilling. Men hvis begge parter søger ligestilling, så burde det mandlige dilemma ikke at eksistere?

Og det er her det går syd, for som Christian Groes udtaler i teksten ’’ Det er dybest set både mænd og kvinder, der er med til at holde fast i den traditionelle manderolle’’.

Dette lægger sig opad mandens rolle i forhold til at supplere økonomisk, for hverken mænd eller kvinder har i sinde at fralægge sig denne traditionelle manderolle.

Hvis det var realiteten, så havde den mandlige rolle ikke haft nogen mening, da de så ville være fuldstændig ligestillet med kvinder. Grunden til at dette ikke er tilfældet, er ifølge Christian Groes ’’ fordi der traditionelt altid har ligget en status i en bestemt type jobs, i penge og forbrugsvare’’.

Kvinder der vil agere i familielivet, føler sig bedre stabiliseret hvis de har en mand med et ordentligt job.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu