Indholdsfortegnelse
B2B-markedets delmarkeder
Definition af B2B:
Det industrielle marked:
- Definition:
- Direkte:
- Indirekte:
Det offentlige marked:
Mellemhandlermarkedet:
B2B-markedets karakteristika (se evt. figur 11.6 på side 259:
Købsadfærd
Købscenter:
- Definition:
- Brugere:
- Informationsvogtere:
- Influenter:
- Beslutningstager:
- Købere:
Købstyper:
- Rutinekøb:
- Modificeret genkøb:
- Nykøb:
- Karakteristika:
Købsprocessen:
1. Problemerkendelsen:
2. Fastlæggelse af generelle behov:
3. Produktspecifikationer:
4. Leverandørsøgning
5. Tilbudsindhentning og analyse:
6. Vurdering og forhandling af tilbud:
7. Ordre-rutine-specifikation:
8. Kontrol af leverandør og leverancer:
Valgkriterier (se evt. side 272):

Uddrag
Definition af B2B:
- Er det marked hvor virksomheder handler med hinanden
- Omfatter alle virksomheder og organisationer, både offentlige og private
- Kaldes også producentmarkedet

Det industrielle marked:
Definition:
- Foregår indkøb og salg af varer
- Skal indgå (in)direkte i produktionen af andre virksomheders produkter
- Meget producenter der fremstiller dele af færdige produkter

Direkte:
- Fx råvarer, halvfabrikata, emballage og hjælpematerialer
- Betragtes som variable omkostninger (afhænger af produktionen)