Indholdsfortegnelse
HILTIS DELMARKED 3
KØBSADFÆRD FOR EN ENTREPRENØR 3
- KØBSTYPE 3
- KØBSCENTER 3
- BESLUTNINGSPROCESSEN / KØBSPROCESSEN 3
- DELTAGERE I KØBET 4
- Brugere 4
- Købere 4
- Informationsvogtere 4
- Influenter 5
- Beslutningstager 5
- VALGKRITERIER 5
HVILKE FAKTORER KAN PÅVIRKE KØBSADFÆRDEN? 5
KONKURRENCESITUATIONEN 6
FORSKELLEN PÅ KØBSADFÆRD 6
KILDER 7

Uddrag
Hiltis produkter befinder sig udelukkende på det industrielle marked.
På det industrielle marked sker indkøb og salg af varer, som der indgår i produktionen af andre virksomhedes produkter, enten direkte eller indirekte.

Hilti sælger som udgangspunkt værktøjsløsninger til bygnings- og håndværksindustrien. Samt sælger de også alt fra rådgivning af værktøjer og reparationer

til designsoftware. Gennem tiden har de specialiseret sig i flere forskellige produkt- og serviceområder indenfor bygningsindustrien.

På netop det industrielle marked, kan vi oftest se virksomheder, der producerer og sælger til B2B- markedet.

---

Leverandørsøgning:
- I fjerde fase skal virksomheden finde de mulige leverandører, heriblandt Hilti. Har involveres mest køberen samt influenten.

Tilbudsindhentning og analyse:
- I femte fase vil virksomheden forsøge at forhandle om et tilbud, fra de forskellige leverandører

for derefter at analysere på hvor de kan få det bedste tilbud. Her involveres køberen, og derudover kan brugerne og ejeren af virksomheden også indblandes.

Vurdering og forhandling af tilbud:
- I sjette fase vil virksomheden vurdere og sammenligne, hvad de synes er det bedste tilbud.

Derefter vil de finde frem til de bedste tilbud, og forsøge at forhandle yderligere med de to forhandlere. Her vil både køberen, brugerne og beslutningstageren involveres.