Københavns bombardement 1807 | DHO | 10 i karakter

Indledning
”Ilden brændte nu så frygtelig, at der ikke var nogen mulighed for at slukke den… Frue-tårn var styrtet brændende ned om natten og havde dræbt mange mennesker og udbredt ilden endnu mere”

Sådan skriver Sophie Thalbitzer i sine erindringer om Københavns bombardement i 18071. Københavns bombardement endte med at have store konsekvenser for Danmark både på kort sigt og på lang sigt.

Dette er nemlig historien om, hvordan Danmark gik fra at være en middelstor europæisk magt til en ligegyldig småstat og hvilke konsekvenser, det fik for Danmark2.

Jeg vil i min opgave redegøre for Københavns bombardement. Derudover vil jeg lave en sproglig og semantisk analyse af Adam Oehlenschlägers digt “Der er et yndigt land”, en billedanalyse af C.

W. Eckersberg billede ”Vor Frue Kirke Brænder” samt en analyse af konsekvenserne af Københavns bombardement.

Til sidst vil jeg lave en diskussion, hvor jeg diskuterer om hvorvidt, Københavns bombardements har haft betydning for nationalromantikken.

Alt dette vil jeg bruge til at komme frem til min stillede problemformulering: Hvorfor bombede englænderne København i 1807, og hvilke konsekvenser fik det?

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 3
REDEGØRELSE FOR KØBENHAVNS BOMBARDEMENT I 1807 3
- DELKONKLUSION 4
ANALYSE 5
- SPROGLIG OG SEMANTISK ANALYSE OG FORTOLKNING AF FÆDRELANDSSANGEN, ”DER ER ET YNDIGT LAND” FRA 1813 AF ADAM OEHLENSCHLÄGER 5
- BILLEDANALYSE AF ”VOR FRUE KIRKE BRÆNDER” MALET I 1807 AF C. W. ECKERSBERG 6
- ANALYSE AF KONSEKVENSERNE AF KØBENHAVNS BOMBARDEMENT 7
DISKUSSION 8
- DELKONKLUSION 10
KONKLUSION 10
LITTERATURLISTE 11
BILAG 12

Uddrag
I 1807 led Danmark-Norge under et bombardement i København forårsaget af briterne. Københavns bombardement skete i forbindelse med Napoleonskrigene, som eksisterede fra 1792 til nederlaget ved Waterloo i 18153.

De politiske årsager til at Københavns bombardement opstod var, at Napoleonskrigene var mest af alt en konflikt mellem Storbritannien og Frankrig om at være det mest magtfulde og dominerende land i Europa.

Briterne prøvede at få Danmark til at danne en alliance mod Frankrig, og Frankrig samt størstedelen af det vesteuropæiske kontinent prøvede at få Danmark til at danne en alliance mod Storbritannien.

Derudover var der også aktører bl.a. Napoleon og den britiske udenrigsminister Canning, der var interesserede i den danske flåde

da Danmark på daværende tidspunkt var udstyret med en stor flåde. Derfor indledte udenrigsminister Canning missionen til Danmark om overdragelse af den danske flåde, inden Napoleon ville slå til.

Storbritannien ville på den måde kunne udnytte den danske flåde til fordel for Storbritannien selv, så de britiske soldater kunne bruge den i krigen mod Napoleon4.

Christian Molbech, som var forfatter og sprogforsker, skriver i et brev til sin far om hændelserne, der skete under Københavns bombardement i 1807.

Christian Molbech var øjenvidne til Københavns bombardement, så derfor var han tæt på i både tid og sted. Da Christian Molbechs brev til sin far er fortroligt, har Christian Molbech ingen hensigt i at skrive usandt.

Rædslerne under bombardementet ses bl.a. ved, at Christian Molbech fremfører: ”Fredag Aften begyndte Bombardementet paa ny og vedvarede hele Natten med en Heftighed, som endnu langt overgik de to forrige Nætter.

Denne Nat var den rædsomste og ulykkeligste for Kiøbenhavn. Frue Taarn faldt om Aftenen mellem 10-12.” og ”Det er sandt, jeg gik rolig paa Gaden

hvor Bomberne slog ned paa alle Sider omkring: men jeg gik med Livet i Hænderne, og jeg var beredt paa, at ethvert Øieblik skulde være det sidste5.”

Citaterne påviser nogle af de grusomheder, der fandt sted under Københavns bombardement. Bombardementet varede fra d. 2.-5. september 18076.

Danmark endte med at kapitulere den 6. september, og derefter begyndte briterne at udstyre den danske flåde, så de kunne forlade Danmark. Danmark blev efterladt ødelagt af briternes bombardement, og Danmark mistede flåden7.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu