Kapitel 20 | Noter Afsætning

Indholdsfortegnelse
Marketing mix og de 4 p’er
Produkt:
Produktdimensioner:
Kvalitet:
Kvalitetsdimensioner:
Produktklassificering
Sortiment:
Produkthierarki
Sortimentets bredde og dybde
Komplementære og substituerende produkter
Sortimentssammensætning
Service som tillægsydelser:

Uddrag
Kvalitetsdimensioner:
Når man taler om et produkts kvalitet, så taler man om tre kvalitetdimensioner.

Den funktionel kvalitet er er den letteste at bedømme, mens den smagsmæssige og imagemæssige kvalitet opleves forskelligt fra kunde til kunde.

---

Sortimentets bredde og dybde
I et sortimentsbredde viser det hvor mange forskellige produktgrupper der indgår i sortimentet. Et sortiment er smalt hvis der er få produktgrupper men bred hvis der er mange.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu