Kapitel 1-9 | Noter Afsætning

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 - Markedsanalyse 3
Kapitel 2 - Den interne situation 4
Business Model Canvas 4
SW-opstillingen 5
Kapitel 3 - Den eksterne situation 6
Omverdens modellen 6
OT opstilling 6
Pestel analyse 6
Kapitel 4 - konkurrenceforhold 9
Markedskarakteristik 9
konsumentmarkedet og producentmarkedet. 9
Kapitel 5 - Brancheforhold 10
Kapitel 6 - Købsadfærd på konsumentmarkedet 11
KØBSADFÆRD 11
SOR modellen 11
Behov - Maslows behovspyramide 12
BEHOV 12
Købemotiver 13
KØBEMOTIVET 13
Købstyper og købsadfærd 13
Illustration 6.5: Fire købsadfærdstyper 14
Køberoller 14
Illustration 6.6: Køberoller 15
Beslutningsprocessen 15
KØBSBESLUTNINGSPROCESSEN 15
Andre købsadfærdsbegreber 15
RÅDIGHEDSBELØBET 15
LIVSCYKLUS 15
FORBRUGSVANER 15
REFERENCEGRUPPER 15
Kapitel 7 - Købsadfærd på producentmarkedet 17
Det industrielle marked 17
EKSEMPLER PÅ VALGKRITERIER PÅ DET INDUSTRIELLE MARKED 17
Mellemhandlermarkedet 17
EKSEMPLER PÅ VALGKRITERIER PÅ MELLEMHANDLERMARKEDET 17
Det offentlige marked 17
EKSEMPLER PÅ VALGKRITERIER PÅ DET OFFENTLIGE MARKED 17
NYKØB 18
MODIFICERET GENKØB 18
RUTINEKØB 18
Buy grid-modellen 18
Illustration 7.1: Buy grid-modellen 18
KØBSCENTRET 19
Kapitel 8 Strategi 20
STRATEGI 20
TOWS-MATRICEN 20
Mission, vision og værdier 20
VIRKSOMHEDENS IDÉ 20
EN VISION 20
Mission 20
Konkurrencestrategier 21
VÆKSTSTRATEGI 21
Kapitel 9 Internationalisering 22
EKSPORTMOTIVER 22
Virksomhedens eksportberedskab 22
EKSPORTBEREDSKAB 22
De 4 interne p’er 22
ILLUSTRATION 9.3: DE 4 INTERNE P'ER – VIRKSOMHEDENS EKSPORTBEREDSKAB 22
Produkt 22
Produktion 22
Personale – herunder ledelsen 22
Penge – økonomien 22
Internationaliseringsmodeller 22
Uppsala-modellen 23
Born global 23
Netværksmodellen 23
Markedsudvælgelse 23
Tilfældighedsmetoden 24
Nærmarkedsmetoden 24
Tragtmetoden 24
Generelle markedsforhold 24
Specifikke markedsforhold 24
Specifikke markedsforhold 24
Kulturforskelle 24
Scheins 3 kulturniveauer 25

Uddrag
P - Politiske forhold
Mht. politiske forhold kan nedenstående problematikker være væsentlige at få overblik over for virksomheden.

• Hvor stabile er de politiske omgivelser?
• Hvor udbredt er korruption i landet?
• Hvordan beskattes virksomheder? (finans-/skattepolitik)
• Hvilken økonomisk politik fører regeringen?
• Hvilke handelsaftaler, som fx EU eller WTO, indgår landet i?
• Regulerer regeringen kulturelle og religiøse forhold?
• Hvilken øvrig relevant lovgivning vedrørende virksomhedens produkter er gældende?
• Hvilke virksomhedsstøtteordninger har landet? (erhvervspolitik)

E - Økonomiske forhold
Mht. økonomiske forhold, interesserer følgende faktorer ofte virksomhederne:
• Landets økonomiske vækst
• Inflationsudviklingen
• Renteudviklingen
• Valutakursudviklingen
• Indkomstfordelingen – den økonomiske ulighed.

Udviklingen i den økonomiske vækst har størst betydning for virksomheder, der sælger luksusvarer, da disse er relativt indkomstelastiske.

For virksomheder, der konkurrerer på prisen, kan en faldende vækst i visse tilfælde gavne deres konkurrenceevne og dermed øge salget under en lavkonjunktur.

Jo mere luksusbetonede produkter, virksomheden sælger, jo vigtigere er indkomstfordelingen. Valutakursudviklingen har betydning for virksomheder, der skal betale eller modtage betaling i en valuta, der har flydende kurs.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu