Indledning
Debatindlægget er skrevet af den danskkendte standupkomiker, tv- og radiovært og skuespiller Jan Gintberg og er udgivet i 2020.

Debatindlægget bunder i, at Gintberg har investeret i en elbil: ”Jeg vil også være med til at indfri det fragile håb om 1 million (!) elbiler i 2030” og nu forsøger at overbevise modtageren om, at infrastrukturen i Danmark ikke er udviklet til at få dette ønske til at gå i opfyldelse:

”Vi har ikke en egentlig e-infrastruktur i Danmark. Som det er nu, er det mere et markedsakvarie af elektriske ål dirigeret af festligt klædte klovne, som i mange tilfælde har fået et ganske anseeligt beløb i udviklingsstøtte fra EU” .

Uddrag
Gennem debatindlægget refereres til forskellige kilder, som der gøres grin med. Eksempelvis refereres der til Lars Løkke Rasmussens udtalelse om 1 mio. elbiler i 2030 , hvor Gintberg efterfølgende beskriver, hvordan Løkke efter sin udtalelse kører væk i sin forbrændingsmotordrevne flugtbil, hvilket vil sige, at han indirekte kalder Løkke for dobbeltmoralsk ved at opfordre andre til at investere i elbiler men selv kører rundt i diesel/benzin biler.

Dette understøtter Gintbergs holdning om, at politikkerne ikke gør nok for at indfri ønsket om flere elbiler og en grønnere fremtid.

De fleste af argumenterne kommer dog som nævnt fra Gintbergs egne oplevelser, hvilket gør, at han mister noget af sin integritet, i det han ingen egentlige fakta har at basere sin rygdækning på.

Tages der udgangspunkt i Toulmins argumentationsmodel er påstanden, at der ikke gøres nok for at få elbiler integreret ordentligt i samfundet.

Belægget herfor er de manglende ladestandere og den manglende kvalitet på de ladestandere, der så er, hvilket gør det utroligt utiltalende at være elbilejer, i det man risikerer at strande midt på vejen.

Hjemmelen, der binder påstand og belæg sammen, er, at forholdene for opladning af elbiler ikke hænger sammen med ønsket om flere elbiler.

Hans rygdækning kommer i form af egne oplevelser , hvilket ikke ligefrem styrker hans troværdighed.

Gintberg gør i stedet brug af diverse sproglige virkemidler, som eksempelvis en masse sammenligner med film som bl.a. Mad Max og Blade Runner .

Det er sproglige virkemidler som disse, der gør sproget mere flydende og interessant.

Sproget i debatindlægget er skrevet i en blanding af lavt stilleje, der gør det nemt at følge med i og mere interessant at læse, hvor det høje stilleje, der bl.a. ses ved høje lixtal i de længere sætninger , er med til at få Gintberg til at fremstå mere intelligent.

Der gøres brug af 2 ug af de 3 appelformer, hvor logos kommer til udtryk ved citatet ”Fælles for dem alle er, at du ikke umiddelbart kan købe strøm hos de andre uden en aftale.

Det er muligt, det er hensigten, men for os i elbilerne betyder det, at alle aktørers logo meget passende kunne være en 6 meter høj strakt fuckfinger, alle kunne se fra vejen. ” .