Interne forhold | Noter

Indholdsfortegnelse
Konkurrencedygtighed:
Kernekompetence:
Konkurrencemæssige forhold:
Kritiske succesfaktorer (KSF):
Virksomhedsstatistik:
Forretningsmodeller:
Porters oprindelig værdikæde:
Værdikæde for handels- og servicevirksomhed:

Segmentering
- Segmentering:
- Målgrupper:
- Livsstilsanalyser:
- Persona:
- Sociodemografiske variable:
- Adfærdsorienterede variable:
- Målgruppevalg:
- Målgruppestrategi (antal segmenter):
- Positionering:
- ESP (Emotional Selling Proposition):
- Me Too Produkt:
- Positioneringskort:

Markedsanalyse
- Kilder til brug i markedsanalysen:
- Formålet med dataindsamling:
- Problemformulering
- Hypotese
- Spørgeskema
- Datakilder:
- Typer af standardanalyser:
- Kvalitative metoder:

Strategi
- Mission:
- Vision:
- Værdier:
- Mål:
- Konkurrencestrategier:
- Strategisk fordel:
- Omkostningslederstrategi:
- Differentieringsstrategi:
- Omkostngsfokusstrategi:
- Differentieringsfokusstrategi:
- Vækststrategi:
- Kritik af Ansoffs vækstmatrix:

Købsadfærd på konsumentmarkedet

Købsadfærd på producentmarkedet
- Industilelle marked:
- Mellemhandler marked:
- Det offentlige marked:
- Købstyper:
- Virksomheders købsproces:
- Buy grid-modellen:
- Valgkriterier på det industrielle marked:
- Valgkriterier på mellemhandlermarkedet:
- Valgkriterier på det offentlige markedet:
- Code og Conduct (Socialt ansvar):
- Faktorer der påvirker virksomhedens købsadfærd:
- Virksomhedens købscenter:
- Influenter:
- Beslutningstager/godkender:
- Købere:
- Gatekeeper/informationsvogter:
- Brugere:

Marketingmix
- Push-/pull strategi
- Distribution:
- Promotion
- Virksomhedens promotionformer:
- Virksomhedens organisering af promotionaktiviteter:
- Forenklet kommunikationsmodel:

Uddrag
Konkurrencedygtighed:
- Kunder
- Profit/overskud

Kernekompetence:
- Hvad virksomheden er bedst til
- Relativ unik og vanskelig at kopier

Konkurrencemæssige forhold:
(Adskiller sig fra andre)
- Bedste/unik produkt
- Laveste pris
- Unik fremstillingsproces
- Stordrift
- Bedste medarbejder
- Synergi og Samspil
- Udnyttelse af lokale fordel

Kritiske succesfaktorer (KSF):
- Produktudvikling
- Branding
- Trends

---

Livsstilsanalyser:
- Gallup kompas
- den lodrette akse/dimension - moderne og traditionelle segmenter
- den vandrette akse - fællesskabsorienteret eller individorienteret
- de individorienterede - begrænset samfundsinteresseret, mange yngre, jyder og mænd, politisk ligger de til højre
- de fællesskabsorienterede - socialt ansvarlighed og medmenneskelighed. Den politiske og grøn forbruger helst økologi og ernæring
- de moderne - karriere, velbjergede, luksus, veluddannede og vellønnede, kvalitetsbevidste
- de traditionelle hjemlige sysler, traditionelle familieværdier, ældre
- de traditionelle-individorienteret - gør det selv og havearbejde, teknologiskepsis, fædrelandskærlighed, pensionister
- de moderne-individorienteret - de dynamiske unge, sin egen lykkes smed, pionerer
- de moderne-fællesskabsorienterede - kulturkonsumenter, akademikere, samfundsengagerede, idealister/humanister/vagthunde
- de traditionelle-fællesskabsorienterede - hele kost, økologi, it-skepsis, velfærds samfundsstøtter

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu