Indholdsfortegnelse
1. Hvilke modeller kan bruges til at beskrive og analysere virksomhedens interne forhold?

2. Nævn centrale begreber, som bruges i en virksomhedskarakteristik.

3. Hvilke tre begreber hører under konkurrencedygtighed?

4. Nævn de 9 byggesten i Business Model Canvas.

5. Nævn aktiviteterne i værdikæden.

6. Hvordan ser værdikæden ud for en handelsvirksomhed og for en detailvirksomhed?

7. Hvilket begreb dækker over 'virksomhedens evne til at leve op til de krav, der bliver stillet'?

8. Hvad er de tre betingelser for at en kompetence kan kaldes en kernekompetence?

9. Hvad står bogstaverne for i SW?

10. Den interne situation deles op i to kategorier, hvilke?

11. Hvad er en forretningsmodel?

Uddrag
1. Hvilke modeller kan bruges til at beskrive og analysere virksomhedens interne forhold?
Det kan Business Model Canvas, virksomhedskarakteristik og SW-opstillingen.

2. Nævn centrale begreber, som bruges i en virksomhedskarakteristik.
Virksomhedens navn, Selskabsform(vigtig), Virksomhedstype, Økonomiske nøgletal - omsætning, Idé

vision og mission, Forretningsmodel (Business Model Canvas), Kernekompetence (værdikæden)