INTERNE FORHOLD | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Hvilke modeller kan bruges til at beskrive og analysere virksomhedens interne forhold?

2. Nævn centrale begreber, som bruges i en virksomhedskarakteristik.

3. Hvilke tre begreber hører under konkurrencedygtighed?

4. Nævn de 9 byggesten i Business Model Canvas.

5. Nævn aktiviteterne i værdikæden.

6. Hvordan ser værdikæden ud for en handelsvirksomhed og for en detailvirksomhed?

7. Hvilket begreb dækker over 'virksomhedens evne til at leve op til de krav, der bliver stillet'?

8. Hvad er de tre betingelser for at en kompetence kan kaldes en kernekompetence?

9. Hvad står bogstaverne for i SW?

10. Den interne situation deles op i to kategorier, hvilke?

11. Hvad er en forretningsmodel?

Uddrag
1. Hvilke modeller kan bruges til at beskrive og analysere virksomhedens interne forhold?
Det kan Business Model Canvas, virksomhedskarakteristik og SW-opstillingen.

2. Nævn centrale begreber, som bruges i en virksomhedskarakteristik.
Virksomhedens navn, Selskabsform(vigtig), Virksomhedstype, Økonomiske nøgletal - omsætning, Idé

vision og mission, Forretningsmodel (Business Model Canvas), Kernekompetence (værdikæden)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu