Indledning
Danskerne er generelt blevet tungere de seneste år, samtidigt med at der ses en øget tendens til kropsidealisering. Aldrig før er der set et større fokus på krop og skønhed.

Det er dog fedtet i bughulen, og dermed mellem dine organer som er mest alarmerende når det kommer til dit helbred. Og heldigvis er det fedtet i bughulen der først mindskes ved et vægttab, og intet tidspunkt er bedre end nu at starte.

Indholdsfortegnelse
”Ingen hokus pokus: Sådan får du bugt med det farlige mavefedt”
”Sådan smed Astrid 25 Kilo”

Uddrag
Artiklen er vinklet ud fra et samfundsperspektiv, fordi artiklen prøver at brede emnet ud og gøre læseren klogere.

Det gøres fx ved at komme med fakta/tal fra DTU-undersøgelser og forklaringer fra eksperter med hvordan det endeligt står til med fedtet på kroppen.

Indholdet i artiklen er opbygget efter en start, uddybning, Afslutning. Starten begynder efter rubrikken og ned til slutningen af første spalte i brødteksten. Her for man en god præsentation af emnet og mange informationer.

Her får man også noget statistik fra en undersøgelse fra DTU, som viser ”at næsten hver anden dansker er overvægtig

og andelen af svært overvægtige i Norden er steget fra 11 til 13 pct. fra 2011 til 2014” dette er med til at vedligeholde læserens opmærksomhed og interesse for artiklen.

Uddybningen af artiklen forløber fra slutningen af første del af brødteksten og ned til andensidste spalte.

Uddybningen er bygget på baggrund af nogle udtalelser fra nogle eksperter, dette er med til at udvise troværdighed og skabe en tillid til læseren.

Slutningen af Artiklen er nogle generelle råd fra Bjørn Richelsen, som er professorer ved Aarhus universitet. Disse råd er baseret på Etos, da det er en professor som har styr på emnet som udtaler sig om rådene.

Hvis man tager udgangspunkt i de 5nyhedskarterierne, aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt, passer de godt til Artiklen.

Aktualiteten i artiklen er meget høj, da vægttab og helbred er emner, som der meget fokus på i medierne.

Artiklen skaber en stor væsentlighed for læserne, da artiklen kommer væsentlige og fornuftige informationer fx fortæller Bjørn Richelsen om, at det ikke er dellerne der er farlige men fedtet i bughulen, og bughule fedtet er det vi mister først når vi motionerer.

Hvis man kigger på identifikation, kan læserne kan sagtens identificere sig med emnet i artiklen. Emnet helbred og vægttab er begge emner mange mennesker går op i og derfor kan mange danske relaterer til emnet i artiklen.

Hvis man kigger sensation i artiklen, bliver man overrasket over artiklen, Artiklen er uden sensation, da den blot fortæller og oplyser om fedt og vægttab.