Idræt og dens udvikling | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1) Redegør for den udvikling, som idrætten har gennemgået fra industrialiseringen i 1800-tallet og frem til i dag. Inddrag relevante bilag samt figur 8.2 og 83:

2) Argumenter for hvordan, at tendenser i det senmoderne samfund kommer til udtryk i danskernes idrætsudøvelse. Inddrag relevante bilag samt figur 4.1

3) Vurder om formålet med at dyrke idræt har ændret sig gennem tiden? Inddrag relevante bilag samt figur 4.3

4) Diskuter fordele og ulemper ved den uorganiserede og kommercielle idræts fremvækst. Inddrag relevante bilag.

Uddrag
Den uorganiserede idræts udøvere er motionister og individualister, der foretrækker friheden til at kunne improvisere når behovet opstår.

Den selvorganiserede idræt opstår, når en gruppe fatter samme interesse for en aktivitet, uden at de ønsker at dyrke forpligtelsen i et formaliseret foreningsregi.

Den kommercielle idræt er i løbet af de sidste 25 år enormt. Det går i bund og grund ud på at kunne være fysisk aktiv, når det passer ind i hverdagen, og flere betaler fx for en professionel instruktør til rådgivning af træning, vægttab og kost.

Tit er det i fitness hvor borgerne træner og nogle gange betaler ekstra for at få professionel hjælp.

Man er ikke bundet af faste træningstider, og det er måske denne frihed, der har gjort denne form for fysisk aktivitet så populær. Derfor passer den ind i den moderne livsstil.

Idrætten har gennemgået en enorm udvikling fra 1800-tallet frem til i dag. I størstedelen af perioden har foreningslivet og idrættens altovervejende frivillige organisering været et gennemgående træk.

Danmark oplevede industrialiseringen ved 1800-tallet som havde stort præg på den teknologiske, økonomiske og ikke mindst den sociale fremgang.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu