Indledning og problemformulering:

Den Amerikanske velfærdstat har ikke nogle sociale eller sundhedsydelser, da hver borger skal stå for sin egen velfærd. Altså selv, tegne sig de private forsikringer af tilfælde af sydom, alderdom, arbejdsløshed m.m. som kan garantere én nogle sundhedsydelser.

fokus punktet er den Amerikanske velfærdsmodel og dens sundhedssektor og en sammenligning af den Danske og Amerikanske velfærdsmodel. I denne opgave vil der være en analyse af hvordan sundhedssektoren hænger sammen med Amerikanske værdier.

På baggrund af sammenligningen af velfærdstaterne vil der tilføjes en diskussion af fordele og ulemper i den Amerikanske velfærdsmodellen.

Indholdsfortegnelse
Abstract: 2
Indledning og problemformulering: 4
Del 1: 4
Liberale/Residuale velfærdsmodel: 4
USA: 5
Amerikanske sundhedssektor: 5
Universelle/Skandinaviske velfærdsmodel: 8
Danmark: 8
Del 2: 10
Analyse af de Amerikanske værdier: 10
Del 3: 11
Fordele og ulemper ved den liberale velfærdsmodel: 11
Konklusion: 12
Litteraturliste: 13
Bilag: 14

Uddrag
Amerikanske sundhedssektor:
50 millioner mennesker i Amerika har ikke en syge forsikring og de håber på ikke at blive syge eller skadet.

Hvis de bliver skadet er de nød til selv og betale for sygeplejen, hvilket ville være ret dyrt og på bagrund af det må de sætte værdi på deres krop, om det er pengene værd at sætte evt. denne fingere tilbage på plads igen eller lignende.

18.000 mennesker i Amerika dør på grund af de ingen sygeforsikring har og heller ej har råd til at få en behandling. 250 millioner er forsikret med en sygeforsikring, men det er som sagt dyrt og vil med tiden koste dem eller ramme dem med enten penge nød eller med at de melder sig ud af disse sygeforsikringer, med en konsekvens på ikke at få den sygepleje de har brug for.

Nogle kan få en sygeforsikring i gennem deres job og derfor må de blive på arbejdsmarkedet for at få muligheden til gratis medicin og sundheds-behandling.

Mange sygeforsikringsfirmaer er ret korrupte hvis man kan sige det sådan, for de kan vælge at afvise en klient på bagrund af, at de ikke infomere om skaden noget tid før eller hvis man er for tynd eller ikke er opbygget kropsmæssigt til at være egnet sådan en skade eller behandling.

Sygeforsikring burde være der for at hjælpe og give hvert individ som er medlem af en sygeforsikring en chance mere, og ikke til at vurdere om man er god nok eller kvalificeret til behandlingen eller lignende.

Der er folk, som ikke har får den behandling som de forventer fra deres sygeforsikring og får problemer med forsikringsfirmaet på grund af, sygeforsikringsfirmaet mener at klienterne ikke gå ind under betingelserne og præmisserne for behandlingerne og derfor afviser de at betale for deres klienters behandling.