Den amerikanske drøm | SRO

Emne: Den Amerikanske Drøm

Fagkombination: Engelsk og Samfundsfag

Opgavebeskrivelse
1. Der ønskes en redegørelse for the American Dream. Du skal i din redegørelse inddrage uddraget af The Declaration of Independence (bilag 1) og viden om ideologier.

2. Der ønskes en analyse og fortolkning af Two Kinds af Amy Tan (bilag 2) med særlig fokus på hovedpersons udvikling samt skildringen af USA som mulighedernes land. Du skal i din analyse og fortolkning inddrage redegørelsen

3. Der ønskes en vurdering af, hvorvidt det er muligt for individet i USA at udleve the American Dream. Du skal i din vurdering inddrage den analyserede novelle, viden om velfærdsmodeller og sociologisk teori. Endvidere skal du bruge det vedlagte bilag (bilag 3).

Indledning
I nyere tid har den amerikanske drøm været et emne som oftest bliver op fulgt af spørgsmålet: ’’Er det egentlig stadig en mulighed at udleve drømmen’’. Drømmen der i generationer har skabt håb blandt de amerikanske borger er stødt ind i en krise. Man har i årtier været publikum til adskillige individer som har udlevet den amerikanske drøm ved hjælp af deres hårdt arbejde og derfor anses USA som mulighedernes land.

Jeg vil i denne studieretningsopgave prøve at få svar på min opgaveformulering: ’’Er den amerikanske drøm blevet en utopi for den almindelige amerikaner?’’ ved at redegøre for den amerikanske drøm samt inddrage viden om de politiske ideologier, dernæst at analysere og fortolke ’’Two Kinds’’ af Amy Tan og Jay-Z singlen ’’Hard Knock Life (Ghetto Anthem), samt en vurdering over hvorvidt det er muligt for individet i USA at udleve den amerikanske drøm hvor jeg vil inddrage viden om velfærdsmodeller samt viden om sociologisk teori.

Indholdsfortegnelse
Indledning…………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 5

Redegørelse……………………………………………………………………………………………………………………………… 5-7

Analyse/Fortolkning………………………………………………………………………………………………………………… 7-10

Diskussion/Vurdering………………………………………………………………………….………………………………… 10- 12

Konklusion……………………………………………………………………………...………………………………………………… 13

Litteraturliste……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

Uddrag
Den amerikanske drøm er troen på at man som borger i, og indvandrer til, USA uanset social klasse med hårdt arbejde kan forbedre sin levevilkår og opnå succes. Drømmens oprindelse kan spores tilbage til landets uafhængighedserklæring hvori man finder skrevet: ’’We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of happiness’’ . Med disse ord blev den amerikanske drømt skabt, da alle er skabt lige, havde ret til de basale rettigheder, frihed og forfølgesen af glæde. Den amerikanske drøm ses som at værne forskelligt for den enkelte borger alt afhængig af ens egen opfattelse og mål, blandt målene kan være rigdom, succes, frihed og simpel forsørgelse. Som borger er man klar over at den amerikanske drøm skal opfyldes af en selv, altså er man ens egen lykke smed- som stammer fra ideologien liberalisme.

Centralt for drømmen er derfor liberalismen som er en politisk ideologi der sætter fokus på individet og at man som individ har ret til en række rettigheder, de selv samme rettigheder som nævnes i ovennævnte citat fra uafhængighedserklæringen. Det liberalistiske menneskesyn er at individet er stærkt, selvstændigt, uafhængigt og egoistisk, altså er samfundet drevet af individets egoisme, ment som den enkeltes eget ønske om fremdrift. Man forbinder oftest liberalisme med dens centrale tænkere: Filosoffen John Locke (1632-1704) og økonomen Adam Smith (1723-1790). Et andet fundament for den amerikanske drøm udover uafhængighederklæringen er Adam Smith’s værk: ’’Wealth of Nations’’ hvori man finder skrevet følgende: ’’Every man, as long as he does not violate the laws of justice, is left perfectly free to pursue his own interest in his own way, and to bring both his industry and capital into competition with those of any other man, or order of men’’. Altså har en hver borger tilladelse og ret til følge sine egne interesser og gøre dem konkurrencedygtige mod andre, så længe ingen love bliver brudt .

Drømmen blev den officielt først nævnt 1931 af den amerikanske historiker og forfatter James Truslow Adams som omtalte drømmen i sin bog: ’’Amerikas Saga’’. Her nævner han bl.a. at den amerikanske drøm er drømmen om et land, hvor livet er bedre for alle, altså at individets personlige frihed og potentiale kan opnås i dette land .

Landet havde også behov for en national identitet, en fortælling som den amerikanske drøm så udfyldte. Fortællingen gav ikke blot de amerikanske borgerere håb, men indvandrende som kom til landet. Den amerikanske drøm blev et verdenskendt varemærke for landet, og det har medført en stigende integration siden landets uafhængighed .

I et liberalt samfund opfattes markedet og civilsamfundet som suveræne i forhold til staten, og derfor griber staten kun ind når alt andet, altså markedet og civilsamfundet, svigter. Staten påtager sig kun opgaver som markedet og civilsamfundet ikke er i stand til, og derfor udgør staten det nederste sikkerhedsnet for personer uden andre muligheder og de offentlige ydelser er relative små da det helst ikke skal udgøre et reelt alternativ til arbejde eller selvforsørgelse. Dette som beskrives er den liberale velfærdsmodel som USA er et eksempel på. Her overlades velfærden til individet og man målretter således de offentlige ydelser så det absolut kun er allersvageste som for den .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu