Den danske velfærdsmodel SRO

Problemformulering
Redegør kort for den danske velfærdsmodel.
 
Analyser hvordan den danske velfærdsmodel afspejler danske værdier. Gør her brug af Hofstedes dimensioner og løgmodel.
 
Diskuter på baggrund af analysen fremtiden for den danske velfærdsmodel.

Indledning
Den danske velfærdsstat, er kendt for sine mange velfærdsydelser til borgerne. Den danske stat sørger for et socialt sikkerheds net, som skal holde hovedet oppe på alle borgere, uanset hvilken situation de kommer ud for. Det betyder at hvis man bliver ramt af fx lang tids sygdom, ledighed eller lignende, så kan man få hjælp af staten. I Danmark er forskellen på rig og fattig relativ lav, da staten hjælper dem som vi kalder ”fattige”, men i forhold til andre lande så er Danmark et rigtig rigt land hele vejen igennem. I denne opgave vil der blive lagt vægt på fremtiden for velfærdstaten, samt hvilke danske kulturelle værdier som den afspejler.

Mange politiske debatter omhandler i dag velfærdstatens fremtid, da nogle synes at den er gået for langt og der nu skal skæres ned på skatten og de universelle ydelser. Det er ofte dem med en lidt højere indkomst end normalt, som synes at skatten skal ned og flere ydelser skal være brugerbetaling. Lars Løkkes 2025-plan er et eksempel på, at man forsøger at lave små ændringer i velfærdstaten. Det er fx at man vil nedsætte SU, hæve pensionsalderen osv., som vil ændre velfærdstatens værdier, men måske til noget bedre. I opgaven vil der blive diskuteret velfærdstatens gode og dårlige sider, og forklaret begrebet ”Doven Robert”.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Problemformulering Den danske velfærdsmodel. 1
2.0 Redegørelse 2
3.0 Analyse 3
3.1 Løgmodel over de danske værdier: 3
3.1.1 Symboler: 3
3.1.2-Helte: 4
3.1.3-Ritualer: 5
3.1.4-Værdier: 5
4.0 Diskussion 6
4.1 Velfærdstatens mange meninger 6
4.2 ”Dovne Robert” 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Bøger: 9
Artikler: 9
Websteder: 9
Bilag 10
Bilag 1 Skema over velfærdsmodeller: 10
Bilag 2 GINI-Koefficienten: 11
Bilag 3 Løgmodel: 12

Uddrag
Den danske velfærdsmodel har eksisteret i mange år, og har dannet grundlaget for hvad man ser som de danske værdier. Den støtter de svageste i samfundet, og giver alle de samme muligheder i livet, uanset hvilken social arv man kommer fra. Når man snakker velfærdsmodeller, så findes der tre, den socialdemokratiske, den konservative og den liberale model. Danmark de har den socialdemokratiske model, det giver Danmark et solidt sundheds system, og samtidig ligger et stort ansvar på statens skuldre. Denne model, giver alle danskere et sikkerhedsnet, i tilfælde af fx ledighed. Til dette store sociale sikkerhedsnet, kommer der et højt skattetryk. Hvis man derimod kigger på den konservative eller liberale velfærdsmodel, så er der et mindre skattetryk, men også brugerbetaling på mange sociale ydelser.

Den socialdemokratiske velfærdsmodel giver alle borgere retten til velfærdsydelser. Uanset indkomst eller uddannelse, så har man retten til SU, børnechecken, folkepension osv. Dette er anderledes fra de andre modeller, hvor det fx i den liberale velfærdsmodel er mere op til individet at spare penge sammen til pensionen, eller betale for deres børns uddannelse. I Danmark, kan man modtage bidrag til fx medicin, boligsikring, briller osv., hvis man har en lav indkomst.

Når man skal måle uligheden i Danmark og i den skandinaviske velfærdsmodel, kan man bl.a. bruge GINI-koefficienten. Den kan vise hvor stor økonomisk ulighed der er i et land, Danmarks ligger på omkring 29. Jo tættere på 0, jo mindre økonomisk ulighed er der i samfundet. Danmarks GINI-Koefficient ligger omkring de andre skandinaviske lande, hvis samfund minder meget om det danske. Lande med liberale modeller, ligger i toppen med omkring 50, det kan fx være et land som USA.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu