Den danske velfærdsmodel | Opgave

Indholdsfortegnelse
• Den danske velfærdsmodel?
• Hvad vil det sige, at vi i Danmark har høj grad af social omfordeling?
• Hvad menes der med skattefinansieret velfærd?
• Hvad forstår man ved universelle ydelser?
• Hvordan ændres den danske befolknings alderssammensætning de kommende årtier?
• Hvilken betydning har den ændrede aldersfordeling for mulighederne for at opretholde velfærdsstaten som vi kender den i dag?
• Hvilke problemer kan globaliseringen medføre for den danske velfærdsmodel?

Opgave 3:
- Hvilke udfordringer står den danske velfærdsstat over for, når det kommer til befolkningens demografi?:
- Hvorfor er det så stor en byrde på velfærdssamfundet, at der bliver flere ældre i befolkningen?

Opgave 4: VKO står for Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Undersøg, hvad de tre partiers ideologiske grundsyn er:
• Konservativt folkeparti
• Kan man sammenligne statens finanser med en personlig budgetkonto, sådan som statsministeren gør det

Opgave 5: Sundhedssystemet
- Professoren i videoklippet nævner fire grunde til at spare på sundhedssystemet. Hvilke årsager opremser professoren?
- Diskutér, hvordan I vil prioritere i de to cases med besparelser på sundhedsområdet.

OPGAVE 8.7 UNGE OG CORONA
a. Redegør for de sociologiske faktorer, der påvirker et menneskes adfærd under coronakrisen Kom som minimum herunder ind på socialiseringsprocessen, normer og værdier, grupper, rollekonflikter, social kontrol og sociale sanktioners betydning. Inddrag gerne andre.

b. Hvad viser tabellen om forskellige aldersgruppers adfærd under den tidlige fase af Corona-epidemien?

c. Vurder om der efterfølgende er sket adfærdsændringer i befolkningen, herunder blandt unge og hvordan disse evt. kan forklares.

d. Diskuter, med inddragelse af artikeluddragene, hvilken rolle ungdommen har spillet i bekæmpelsen af viruset.

Uddrag
• Den danske velfærdsmodel er bygget op omkring at hjælpe de svageste i samfundet, den benytter sig af det såkaldte Robin Hood effekt

hvor man har lidt højere skatter for de rigeste i samfundet, som gør at de bærer en større del af vores velfærdsstat. i den skandinaviske velfærdsmodel, er staten stor, de tager høje skatter fra borgerne og omfordeler dem i samfundet.

---

• I en velfærdsstat afgiver borgerne noget af deres frihed mod, at de til gengæld modtager tryghed fra fællesskabet.

Både den skandinaviske form, med høj grad af omfordeling og den model man kender fra USA, med betydeligt mindre omfordeling, kan karakteriseres som en velfærdsstat

---

• At velfærden er finansieret af vores skatter, og at det er skatternes skyld at vi har den velfærd som vi har i Danmark. Det er derfor Danmark har det enormt høje skattetryk.

Hele Danmarks velfærdsstat bliver finansieret igennem skatter, og der er næsten ingen egenbetaling, det er grunden til det høje skattetryk.

---

Den universelle velfærdsmodel, som findes i Danmark, er omfattende i kraft af de mange kerneydelser, der er gratis: folkepension

Statens Uddannelsesstøtte (SU), gratis grundskolegang og videre uddannelse, kontanthjælp, børnepenge og gratis behandling på sygehusene og hos lægen

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu