Indholdsfortegnelse
1. Gør rede for den liberale velfærdsmodel.

2. Foretag en analyse af udviklingen i fattigdomsraten i USA ud fra figur 8.7 – og peg herunder på årsager til udsvingene.

3. Foretag en analyse af den første graf, der viser udviklingen i amerikanernes realindkomst over en længere periode (1980-2014).

4. Foretag en analyse af udviklingen i ginikoefficienten ud fra ovenstående graf.

5. Hvorfor anser flere og flere økonomer det som et problem for USA, at uligheden er så stor – og stigende?

6. Hvad kan USA gøre for at mindske den store ulighed?

Uddrag
1. Gør rede for den liberale velfærdsmodel. Den liberale velfærdsmodel kan findes i lande som bl.a. USA og Storbritannien.

Denne offentlige sektor hjælper de helt svageste i samfundet. I USA opererer man f.eks. Medicad, dette er en statsstøtte til de helt svageste i samfundet.

Dette er en statsstøtte til de svage i samfundet, hvis de har brug for noget medicin. Men dette gælder kun de helt svage i samfundet, det vil sige, at man selv skal sørge for sig selv.

F.eks. skal man selv betale for sygehusene, tandlæge, forsikringer. Det er altså folks eget ansvar for at forsikre sig selv.

2. Foretag en analyse af udviklingen i fattigdomsraten i USA ud fra figur 8.7 – og peg herunder på årsager til udsvingene.

På figur 8.7 kan man se fattigdomsratens udvikling fra 1980-2015. Vi kan se at grafen svinger meget op og ned.

I 1990’erne begynder grafen at dale, dette skyldes at amerikanerne begyndte at komme i arbejde, og dermed fladt fattigdomsraten.