Den danske velfærdsmodel | Noter

Indholdsfortegnelse
DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL
1.Hvad kendetegner den danske velfærdsmodel?
2.Hvad vil det sige, at vi i Danmark har høj grad af social omfordeling?
3.Hvad menes der med skattefinansieret velfærd?
4.Hvordan hænger social mobilitet og den danske velfærdsmodel sammen med hinanden?
5.Hvad forstår man ved universelle ydelser

DEN CENTRALEUROPÆISKE VELFÆRDSMODEL
1.Hvordan finansieres de sociale ydelser i den centraleuropæiske velfærdsmodel?
2.Hvordan sikres man understøttelse, hvis man bliver arbejdsløs i Tyskland?
3.Hvad er familiens rolle i den centraleuropæiske velfærdsmodel?
- Nævn de typiske lande, der har en centraleuropæisk velfærdsmodel.

DEN LIBERALE VELFÆRDSMODEL
1.Hvad er princippet i den liberale velfærdsmodel?
2.Hvad gør man, hvis man bliver syg i USA?
3.Hvad kendetegner skattetrykket i den liberale velfærdsmodel?
4.Hvilke befolkningsgrupper rammes hårdt af fattigdom i USA?
5.Hvad er de vigtigste pointer omkring den liberale velfærdsmodel?
- Velfærd og ulighed
1.Hvordan kan man måle ulighed i et samfund?
2. Hvorfor vil vi gerne forhindre for stor ulighed i et samfund?
4. Hvordan går det med uligheden i verden?
- Problemer for den danske velfærdsmodel
1. Hvordan ændres den danske befolknings alderssammensætning de kommende årtier?
2. Hvilken betydning har den ændrede aldersfordeling for mulighederne for at opretholde velfærdsstaten som vi kender den i dag?
3. Hvilke muligheder har vi som samfund for at løse problemet med det stigende antal ældre?
4. Hvordan har vi hidtil tacklet ældreproblemet?
5. Hvilke problemer kan globaliseringen medføre for den danske velfærdsmodel?

Uddrag
1.Hvad kendetegner den danske velfærdsmodel?
Der er flere forskellige ting der kendetegner den danske velfærdsmodel, som mange gratis ydelser(undervisning, læge og sygehus, tandlæge osv..), høje sociale ydelser, visse sociale ydelser er ens for alle uanset indkomst såsom folkepension og børnepenge.

Der er også en høj grad af omfordeling fra rige til fattige, hvilket vil sige højt skattetryk. Modsat USA er velfærdsforanstaltninger finansieret via skatte og ikke forsikringsordninger.

I den danske velfærdsmodel spiller staten en stor rolle, marked spiller en mindre og civilsamfundet spiller så den mindste rolle. Det vil altså sige, at vi danmark har blandingsøkonomi - så staten blander sig i markedet.

2.Hvad vil det sige, at vi i Danmark har høj grad af social omfordeling?
- Det betyder, at vi i DK har færre fattige sammenlignet med mange lande som USA, og vi sørger for de svageste i samfundet.

Det vil sige de rige betaler en større del af deres indkomst i skat end familier med lave indkomster. Dette sker via den progressive skattesystem finansieres vores velfærdsstaten, altså at vi har et “Robin-Hood” princip.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu