Identitet og formål | Erhvervscase | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1. Identitet og formål
1.1. Identitet
1.2. Formål

2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
2.2. Fagligt indhold

3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
3.2. Arbejdsformer
3.3. It

4. Evaluering
4.1. Løbende evaluering
4.2. Prøveform
4.3. Bedømmelseskriterier

Uddrag
Erhvervscase er et problembaseret læringsforløb, der gennemføres i et samarbejde mellem fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. I erhvervscase arbejdes der med løsning af en virksomheds interne og eksterne udfordringer.

Løsningerne udvikles på baggrund af fagligt funderede analyser og kreativt arbejde. Der arbejdes i erhvervscase med almenmenneskelige spørgsmål i relation til individ, virksomhed og samfund.

---

I erhvervscase anvendes teori og metode i virkelighedsnære sammenhænge. Undervisningen skal fremme elevernes evne til at arbejde målrettet og systematisk med faglige analyser og vurderinger.

Endvidere skal undervisningen fremme elevernes evne til kreativt arbejde, der kan føre frem til innovative løsninger. I undervisningen skal eleverne desuden udvikle deres evne til at forholde sig til virksomhedens udfordringer i en global verden.

Undervisningen skal bidrage til udviklingen af elevernes digitale kompetencer og dannelse. Desuden skal undervisningen fremme elevernes nysgerrighed, engagement i fagenes discipliner

og de uddannelses- samt karrieremæssige muligheder som fagene indbyder til. Undervisningen skal endvidere fremme elevernes evne til produktion af viden i overensstemmelse med god akademisk praksis.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu