I Say | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser kort virksomheden I Say, inkluder virksomhedens forretningsmodel. Besvarelsen må maksimalt fylde 1800 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser købsadfærden på markedet for tøj (- husk at dette inkluderer en forklaring af, hvilken betydning adfærden har for virksomhederne/I Say).

Opgave 3
Analyser I Says internationalisering.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a) Det vil være en fordel for I Say at benytte Zalando.
b) I Says persona hjælper virksomheden til at ramme målgruppen mere præcist.

Opgave 5
Med udgangspunkt i ovenstående besvarelse af opgave og relevante bilag skal du identificere en udfordring for I Say. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Opgave 1
Karakteriser kort virksomheden I Say, inkluder virksomhedens forretningsmodel. Besvarelsen må maksimalt fylde 1800 anslag inklusiv mellemrum.

Den danske virksomhed I Say blev etableret i 2008 og har beliggenhed ved Silkeborg, og er ejet af Britt og Søren Andreassen, som har taget del i etablering af virksomheden, som skete ved generationsskiftetet af den Ikastbaserede tøjkoncern Lindon A/S.

Virksomheden er en del af tøjbranchen, hvor deres værditilbud udtrykker sig ved salget af tøj sociodemografisk til den moderne unge kvinde i alderen 35-55 (B2C)

som ønsker komfortabelt tøj med god pasform. Prismatrixen befinder sig her således, at 70 pct. af produkterne koster mellem 399 kr. og 899 kr.

Endvidere rummer virksomheden kunder på mellemhandlermarkedet (B2B), som er karakteriseret som multibrandbutikker både i ind- og udland, som skal fungere som slutled til forbrugeren.

Virksomheden har etableret et forhold til sine B2C-kunder gennem sociale medier såsom Facebook og Instagram, hvor man har oprettet en kundeklub, hvor der udsendes to nyhedsbreve om ugen.

Derudover gennem arbejde med personaer, forsøger man fra intern side på at forbedre sine kompetencer på differentierede markedet.

Ved B2B-kunderne har virksomheden etableret kunderelationer gennem I Say Akademiet, som er en lukket Facebookgruppe for butikkernes ejere og personale heraf.

I Say Akademiet fungerer som et talerør, hvor der blandt andet informeres om produktegenskaber og andre tiltag.

Af kanaler har virksomheden sin egen webshop samt en Instagramprofil, som rummer en central rolle i markedsføringen, og derudover bruger man diverse influensers og bloggere, som alle fungerer som kendte ambassadører.

Virksomheden skaber indtægter på baggrund af deres salg på B2B- samt B2B-markedet og samlet set var 84 pct. af omsætningen baseret på international eksport.

Virksomheden har lange leverandørsamarbejder, som hver især har én kernekompetence i tøjproduktion. Leverandørerne befinder sig udenlandsk såsom i Polen, Ukraine, Kina, Tyrkiet og indenlandsk i Ikast.

Virksomheden har som nøgleaktiviteter stort fokus på markedsføring samt det skærpede fokus omkring bæredygtige produkter, som man intens efterfølger.

Som nøgleressourser findes virksomhedens produktion og derudover salgsagenter og egne sælgere, som er essentielle for virksomhedens vækst, og tilsammen udgør disse mellem 20 og 25 medarbejdere.

Virksomhedens omkostninger er baseret på produktionsomkostninger i udlandet såvel som i indlandet, leverandørsamarbejder, samarbejder med influensers samt bloggere og sidst virksomhedens kompetente og uundværlige medarbejdere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu