Indledning
ELISA-test er en enormt alsidig metode til at undersøge bl.a. om en person har, eller har haft en bestemt virus, eller til at undersøge for forskellige stoffer i fx fødevarer. Fordi metoden kan bruges til så mange forskellige ting, bruger man den til at teste for alt muligt.

I år 2013 opdagede man bl.a. at en lasagne fra mærket ”Findus”, der var markedsført som en oksekødslasagne, indeholdt hestekød. Det opdagede man ved at bruge ELISA-metoden.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Teori
Materialer og metode
Resultat
Konklusion
Fejlkilder
Diskussion

Uddrag
Den direkte metode sker i en lidt anderledes rækkefølge. Man kan se direkte-ELISA på billedet til højre. Man bruger denne metode til at påvise antigener.

I direkte-ELISA er det antistoffet fastgjort til bunden af brønden. Det kan fx være antistof mod en virus. Derefter skyller man brønden med serum fra den person der testes. Hvis der er antigener der passer til antistofferne i brønden, vil de blive siddende.

Derefter tilsættes et sekundært antigen, der har et enzym der skifter farve når et substrat tilsættes. På samme måde som ved den indirekte ELISA er testen positiv hvis der kommer en farve, efter substratet er tilsat, og negativ hvis ikke.