Indledning
Du er blevet sendt hjem fra skole. Måske er dine forældre også hjemme. Omkring jer er Danmark lukket ned. I Kina er der lukket/har været lukket ned for store dele af produktionen.

USA tillader ikke længere fly fra Europa. Af hensyn til smittefaren indstiller flyselskaber rejser og verden over lukker universiteter, skoler, restauranter, hoteller og biografer.

Regeringer lukker grænser ned. Spredningen af Coronavirus har ikke alene betydning for lovgivning, sundhed og din skolegang.

Indholdsfortegnelse
Formalia
OPGAVERNE
1) Find noterne fra økonomiforløbet frem og kig dem igennem.

2) Find det økonomiske kredsløb i 13.1 i samfundsfag C: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p433. Redegør GRUNDIGT for, hvad der sker i det økonomiske kredsløb, når der udbryder en pandemi, eks Covid 19. Start med Det Offentlige (fordi Mette F har lavet indgribende lovgivning).

3) Læs informationsartiklen igennem grundigt igennem. Tag noter undervejs, så I til sidst har et samlet overblik over artiklens bud på Coronas betydning for økonomien.

4) Reflekter over påvirkningen og de mulige konsekvenser af den forventede økonomiske nedgang. I skal inddrage viden om det

5) Læs Kapitel 18-18.2 og lav tilhørende opgave 18.1

6) Redegør grundigt for ekspansiv (lempelig) og kontraktiv (stram) finanspolitik. Lav hertil opgave 18.2 og 18.3

7) Diskutér mulige løsninger på de økonomiske problemer, som vi kan forvente krisen medfører. Inddrag nu din viden om lempelig og stram finanspolitik! Du skal

Uddrag
- Fuld beskæftigelse: den falder kraftigt, og så er der mindre som vil betale skat ind til den offentlige sektor.

Ved en samfundskrise, så bliver der også købt færre ting hvilket vil resultere i at der kommer en mindre moms.

Virksomhederne bliver nødt til at skulle fyre deres medarbejdere, fordi de ikke har råd til det da der ikke bliver købt ligeså meget og arbejdsløsheden stiger med en kraftig stigning og fuld beskæftigelse falder.

- Når medarbejderne ikke har et arbejde og ikke tjener penge, kan de ikke betale deres skat og derfor søges der dagpenge. Så i stedet for ’taber’ staten penge.