Hooliganisme | Samfundsfagsopgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Hvad er ifølge Giddens karakteristisk ved det moderne? Kom herunder ind på begreberne; adskillelse af tid/rum, udlejringsmekanismerne og refleksiviteten?

2. Diskuter om disse begreber kan bruges til at forklare, hvorfor nogle personer bliver medlem af en hooligangruppering?

3. Hvad mener Giddens med, at traditioner aftraditionaliseres og har det evt. nogen indflydelse på søgningen mod hooligangrupper?

4. Redegør for Becks overordnede begreb ’risikosamfund’.

5. Diskuter, hvorvidt risikosamfundet eller andre sociologiske teorier kan anvendes som forklaring på hooliganfænomenet.

Uddrag
Ifølge Anthony Giddens er det karakteristiske ved det moderne samfund de uendelige valgmuligheder. Giddens mener at det senmoderne samfund er karakteriseret ved en dynamisk karakter

ermed menes der at mennesket forandres med en hastighed og intensitet, som er unik og som er i modsætning til det tidligere statiske og traditionelle samfund.

Giddens påpeger, at det moderne samfund har stået overfor langt flere forandringer og udviklinger end tidligere samfund. I det moderne samfund er meget tvivl

da man er omringet af informationer og indtryk - hermed er det vigtigt at stille spørgsmål til de samfundsmæssige normer og traditioner. Det traditionelle samfund var præget af de rationelle og logiske fælleskaber

heriblandt familie og det nære lokalområde. Derimod er det Senmoderne samfund præget af de mindre fællesskaber, som er selvvalgt og som man kan karakterisere sig i.

Giddens indkredser karaktertrækkene hos den senmoderne verden, ved at opstille det såkaldte ”modernitetens dynamiske effekter”.

Herunder er ’adskillelse af tid og rum’ - dette omhandler kommunikationen og den sociale adfærd. Dette er kendetegnet ved, at kommunikationen ikke længere behøver at være den fysiske tilstedeværelse på samme tid og sted som en selv.

Årsagen er, at kommunikationen har udviklet sig elektronisk, hermed kommunikerer man gennem internettet, mail og mobiltelefonen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu