Det danske arbejdsmarked | Samfundsfagsopgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1a
Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til offentlige udgifter til løsning af miljøproblemer, der kommer til udtryk i tabel 1.

Opgave 1b.
Hvad kan der af tabel 2 udledes om sammenhængen mellem udgifterne til aktiv arbejdsmarkedspolitik og nedadgående social mobilitet?

Opgave 2
Undersøg, hvad der af bilagsmaterialet i bilag A1 kan udledes om udviklingen på det danske arbejdsmarked. Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger.

Uddrag
Flertallet af rød bloks vælgere mener, at det offentlige bruger for få penge på løsning af miljøproblemerne, fordi røde partier traditionelt har emneejerskab på miljø-og klimaområdet.

Flertallet af rød bloks vælgere mener, at der skal bruges flere penge på at løsning af miljøproblemerne

heraf var 57% af Socialdemokratiets respondenter var enige i, at det offentlige bruger får få penge, som det parti i rød blok med mindst opbakning til påstanden, hvilket kan skyldes vote seeking.

Ydermere er Socialdemokratiet mere værdipolitisk højreorienterede end resten af partierne i rød blok.

Blå bloks vælgere mener modsat, at der bruges et passende beløb på løsning af miljøproblemer, fordi blå partiers vælgere typisk ikke går ind for

at statens udgifter skal stige, således skatten ikke stiger, grundet deres liberalistiske ideologi, mens røde socialistiske partier mener, at staten skal gribe ind og styre økonomien.

Størstedelen af alternativets vælgere mener, at det offentlige bruger for få penge til løsning af miljøproblemerne, fordi miljø- og klima er partiets mærkesager.

Af Alternativets vælgere mener 90,9%, at det offentlige bruger for få penge på løsning af miljøproblemer, mens kun 2,5% mener, at der bruges for mange penge.

Dette kan skyldes at Alternativet er et værdipolitisk venstreorienteret parti, som har profileret sig som Danmarks grønneste parti.

Årsagen til at Alternativet skiller sig ud fra de resterende partier er, at partiet, på trods af at klima er et valens-issue, har emneejerskab på miljø-og klimapolitikken, og derfor tiltrækker issue voters, som går meget op i miljøet.

Nye Borgerliges vælgere mener ikke, at det offentlige skal bruge flere penge på løsning af miljøproblemer, fordi det ville skade den økonomiske vækst.

Vælgerne i blå blok mener overordnet, at det offentlige bruger passende penge på løsning af miljøproblemerne, fordi blå partier ikke mener, at statens udgifter skal stige, da de ønsker en lavere skat.

Nye Borgerlige, som er et værdipolitisk højreorienteret parti, er imod det offentlige skal bruge flere penge, heraf 30,8%, fordi de ønsker at staten skal gøres mindre, så individet får mere frihed.

Derfor tiltrækker partier de vælgere, som ønsker en mindre stat og vægter økonomisk vækst højt. Dette skyldes at Nye Borgerlige er et nationalkonservativt

økonomisk liberalt, højreorienteret politisk parti, som kombinerer en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk politik

hvis populistiske ideologi primært er bundet op på neoliberalismen, da Nye Borgerlige er imod statslige indgreb i markedsøkonomien.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu