Klimavenligt forbrug | Samfundsfagsopgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1a: Vaccine-attituder
- Tabel 1: Hvor mange vil tage imod en COVID19-vaccine?
Opgave 1b: Lineær regression. Synet på diskrimination og Trump-vælgere
Opgave 2: Klimavenligt forbrug?

Uddrag
Respondenterne er blevet spurgt: ”Hvis, eller når, der kommer en COVID19-vaccine. Vil du da lade dig vaccinere?”. Svar er angivet i procent.

Undersøgelsen er en del af YouGovs globale tracking-undersøgelse om coronavirus. Derudover har YouGov gennemført en undersøgelse baseret på interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGovs panel i perioden 19. november 2020 - 20. december 2021

På billedet over ser man beregningerne for den statistiske usikkerhed i England. Tallene viser konfidensintervallet for den statistiske usikkerhed.

På billedet ligger intervallet mellem 81,7% og 78,3% hvilket betyder at man kan være 95% sikker på antallet af personer som ville svare ja/Er allerede vaccineret ville ligge mellem 81,7 og 78,3 % hvis man tog en undersøgelse nu.

Dvs. at man ud fra den statistiske usikkerhed kan se at tilbøjeligheden til at lade sig vaccinere er ret høj i England.

Kigger man på tabellen kan man se at det er en kvantitativ metode som er blevet anvendt som er en metode hvor man går mere op i hvor mange der svarer end hvordan den enkelte svarer.

Denne metode har både styrker og svagheder. Hvis man ser på tabellen, kan man se at alle lande har forskellige antal deltagere.

Dette er en svaghed, da man har sværere ved at præcisere om svarene ville være de samme hvis man havde samme antal deltagere verden rundt.

Derudover kan man se på svarene at de ikke er uddybende, hvilket gør det mere vanskeligt at fortolke på det enkelte svar og benyttede viden og teori til at komme med et svar på hvorfor man har svaret som man nu har gjort.

Men den kvantitative metode har også styrker, da man nemmere kan generalisere en befolkningsgruppe ud fra et svar, da man fokuserer på antallet af deltagere.

I dette eksempel kan man konkludere at størstedelen af befolkningen i England fx vil lade sig vaccinere.

Kigger man så på grafen kan man se at man i de fleste faktisk har over halvdelen af de deltagende som vil lade sig vaccinere

så man kan derfor konkludere at man ud fra beregninger af den statistiske usikkerhed og konfidens interval kan se at tilbøjeligheden til at lade sig vaccinere i et land som England er hø

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu