Indledning
Jeg har læst novellen ”Hedebølge” skrevet af Helle Helle i året 2000, som er en novelle man nemt kan få presset ind i postmodernismen.

Hedebølge er en novelle og det kan ses på en række forskellige genretræk såsom: få personer, en konflikt, strækker sig over kort tid og den starter i medias res.

”Hedebølge” handler om en ung kvindes forhold til den tolv år ældre tankstationsmedarbejder Søren. Kvinden i ”Hedebølge” er også novellens fortæller.

Uddrag
Man får lidt et indtryk af at søren og den anden kvinde har et specielt forhold til hinanden, fordi søren presser sit ansigt mod ruden

hvor barnet derefter siger lyde. Derfor ligger jeg mærke til at de måske har en fortid sammen, men det er meget svært at finde ud af.

Sproget i novellen er nuanceret/realistisk og meget nemt at forstå, fordi at det er et ordvalg man bruger i hverdagen fx, er ”næ” et hyppigt svar, når der bliver spurgt om noget.

Og man ville slet ikke se det svar i en mere formel og litterær tekst, som er skrevet i høj stil. Et andet eksempel er når roveren bliver beskrevet, ”Vi kørte et par runder, bilen var ikke klar til mere.

Den hoppede lidt i det, men det var en fantastisk bil”, det er ikke særlig litterært beskrevet eller præcist, fordi

hvad betyder hoppede lidt i det? Det er talesprog og det føles som om at i stedet for at læse sig til det, bliver der talt mere direkte til læseren.

Bindeordet ”at” bliver selvfølgelig også sprunget over, det er fordi at det skal forstås som daglig tale, når man taler hurtigt.

Nogle gange bliver der også brugt et ekstra bindeord i sætninger, nemlig ’og’: ”Jeg sad på tagterrassen og spiste brød og læste.

Jeg stak hånden i lommen og fandt den bulgarske mønt og lagde den på bordet i solen”. Vi ville normalt sætte et komma i stedet for det første ’og’ i begge sætninger

men brugen af et ekstra ’og’ gør, at sproget føles mere talesprogsagtigt. Det skyldes, at det ekstra ’og’ gør sætningerne opremsende, som man kender fra talesprog.

Da den er skrevet med en realistisk stil, virker begivenhederne virkelige, fordi de ikke er opdigtet og urealistiske såsom fiktionslitteratur Den realistiske stil gør også, at vi lettere identificerer os med personerne i novellen.

De virker mere virkelighedstro, fordi de taler og fortæller, ligesom mennesker i virkeligheden gør.

De siger ikke alt, hvad de føler og tænker, og det gør også, at de føles mere som realistiske personer. De skjuler ting for hinanden og for læseren, og forholdet mellem dem virker derfor komplekst.

Handlingen er bygget op i et lineært forløb, det betyder at novellen er bygget op kronologisk, ”Hedebølge” er dog ikke et eksempel på en novelle med et lineært handlingsforløb.