Indholdsfortegnelse
Analyse og fortolkning af Helle Helles novelle ”Sit eget stystem” (2000)
1. Undren:
2. Analyse
• Hvilken fortællertype anvendes i novellen og med hvilken virkning
• Hvilken synsvinkel har fortælleren?
• Hvad adskiller en novelle fra en myte?
• Følger novellen ”kontraktmodellen”?
• Hvordan skal titlen forstås?
• Hvordan skal slutningen forstås
• Hvilket tema handler novellen om?
• Intertekstualitet: hvad har myten til fælles med Syndefaldsmyten? Og hvordan adskiller den sig fra Syndefaldsmyten?
• Hvis du vil, kan du inddrage billedet på næste side i en perspektivering af novellen.
1. Fortolkning
• Formuler en fortolkning af novellen. Hvordan skal den forstås?
• Hvad drejer den sig om?
Helle Helle: ”Sit eget system”

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Du skal til næste tirsdag forberede en analyse og fortolkning af ”Sit eget system” som du skal fremføre for mig. I skal fremføre jeres analyser i grupper, men I skal kunne tale individuelt

Det betyder at du skal kunne tale frit om teksten ud fra en faglig vinkel. Begynd med at læse novellen. Brug en pen eller blyant til at strege over mens du læser.

1. Undren:
a. Noter/streg under hvad du undrer over dig over.
b. Diskuter med din sidemand hvad I undrer jer over. Måske finder I sammen en forklaring, I kan uddybe.

2. Analyse
Analyser teksten ved at se nærmere på følgende.
• Hvilken fortællertype anvendes i novellen og med hvilken virkning

Det er en jegfortæller som anvendes i teksten, så det er meget mere subjektivt fordi vi kun hører det fra hendes synsvinkel.
• Hvilken synsvinkel har fortælleren?

1. Persons fortæller
• Hvad adskiller en novelle fra en myte?

En novelle er en kort historie, som har en forfatter. En myte er en oldgammel fortælling om noget, som man mener er sket men som ikke kan bevises.