Globalisering og udviklingen i ulighed i USA | IØ

Problemformulering
Hvordan har den amerikanske globalisering påvirket uligheden i USA og hvilke konsekvenser har det haft på deres økonomi.

- Hvad er globalisering i forhold til USA og ulighed
- Hvilken indflydelse har globaliseringen i USA haft på uligheden
- Hvilke konsekvenser har globaliseringen haft på de samfundsøkonomiske mål

Indholdsfortegnelse
Indledning .................................................................................................................................................................. 3
Metode afsnit............................................................................................................................................................. 4
Globalisering i forhold til USA og ulighed ................................................................................................................... 5
Hvilken indflydelse har globaliseringen i USA haft på uligheden................................................................................. 6
Hvilke konsekvenser har globaliseringen haft på de samfundsøkonomiske mål? ....................................................... 8
konklusion ................................................................................................................................................................ 10 kildeliste................................................................................................................................................................... 11
bilag.......................................................................................................................................................................... 13
bilag 1: gini-koefficienten.............................................................................................................................................13
bilag 2: befolkningspyramide 2020 .............................................................................................................................. 13
Bilag 3: beskæftigelsesfrekvensen ...............................................................................................................................14
Bilag 4: antal ledige .....................................................................................................................................................15
Bilag 5: indkomstforskelle for markedsindkomst ......................................................................................................... 15
Bilag 6: USA’s BNP fra 1960-2010................................................................................................................................16
Bilag 7: inflation i USA og EU ....................................................................................................................................... 16

Uddrag
I hele verden har globaliseringen haft sine aftryk på både godt og ondt, globaliseringen har altså både haft sine fordele og ulemper med sig. På det økonomiske plan, har globaliseringen haft gode vilkår for verdensøkonomien, som på mange punkter er blevet mere effektivt.

Verden er blevet et stort fællesskab, hvilket har resulteret i man har haft mulighed for at flytte produktionen af varer til lavtlønslande, hvilket medfører en billigere produktion.

Dette har også medført lavere priser på mange varer, hvilket derfor også har øget købekraften i de rige industrilande.

Dog har globaliseringen ikke kun påvirket økonomien positivt, for eksempel har flytningen af produktionen til ilande betydet flere arbejdspladser og derved også en del af industrilandenes teknologi.

Derved har globaliseringen også hjulpet på fattigdommen i mange førhen fattige ilande.

Det øget internationale samarbejde kan muligvis hjælpe med at finde på fælles løsninger på mange politiske emner, derved kan lande for eksempel hjælpe hinanden med at mindske risiko for krig og terror. Derved kan man sige globaliseringen har medført en større gensidig afhængighed mellem de forskellige lande.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her