Funktioner | Matematik | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.D1.2
a) Undersøg, om x = 4 er en løsning til ligningen 3x 1= x + 9.

2.D1.10
Figuren viser grafen for en lineær funktion f.
a) Bestem en forskrift for f. Forklar din metode.

2.D1.19
a) Indfør passende variable, og opstil en model, der beskriver udviklingen i antallet af anmeldte arbejdsulykker efter 2005.

1.D2.2
Ved håndbrygning af øl tager man en hydrometermåling inden gæringen. Efter nogle ugers gæring tager man igen en hydrometermåling.Ved en bestemt brygning gav den første måling resultatet 1,055. Resultatet af den anden måling kaldes FG.
a) Bestem alkoholstyrken, hvis FG 1,020.
b) Hvad skal FG være, hvis der kun ønskes en alkoholstyrke på 3,5 %?

2.D2.3
I en model beskrives indbyggertallet i byen Gedser ved funktionen
a) Tegn grafen for f.
b) Bestem ved aflæsning det årstal, hvor indbyggertallet i Gedser var størst.

Uddrag
Ja det er den.
3x = x + 9
Jeg flytter variablen til venstre side og skifter den fortegn
3x – x = 9
Saml de led, der er af samme type
3x = 9
Dividere med 3 på begge sider af ligningen
X = 9/2 = 4,5
Alternativ Form
X = 41/ (2@)
x = 4,5

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu