Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser markedet som Fuglsang Bryggerieri.
2. Analysere Fuglsangs omverdensforhold.
3. Analyserer konkurrencesituationen på ølmarkedet i Danmark

Uddrag
Fuglesang bryggeri er et lokalt byggeri, der for det meste befinder sig på ølmarkedet, de befinder sig lidt på sodavandsmarked, men er mest kendt på deres øl. Deres sodavand står for ca. 5 % procent af den samlede omsætning, mens øl står for 95%.

Virksomheden er et regionalt bryggeri med deres egen distribution, der befinder sig i regionen Sønderjylland. Det sønderjyske udgør virksomhedens markedsandel med 10% af det samlede ølsalg, og salget står generelt for hovedparten af omsætningen i Fuglsang bryggeri.

I dag udgør grænsehandel 20 % deres omsætning. Virksomheden mener ikke de tjener nok på grænsehandel, da det er et discountmarked.

Byggeriet har dog valgt, selvom de har problemer ved at beholde grænsehandlen. De har valgt ar beholde den for beholde den store tilknytningens de har med sønderjyderne og generelt få deres tillid til Fuglsangbryggeri.