Indholdsfortegnelse
Værdikædeanalyse for Ørbæk bryggeri
Primære aktiviteter
- Produktudvikling/produktion (upstream):
- Marketing/salg og service (downstream):
- SW-analyse:

Uddrag
Den følgende opgave har til formål at analysere Ørbæk bryggeris interne forhold, taget udgangspunkt i en værdikædeanalyse.

Her anvendes den udvidede værdikæde for en produktionsvirksomhed; idet Ørbæk bryggeri er en produktionsvirksomhed, som fremstiller deres egne produkter.

Værdikædeanalysen har den opgave at synliggøre Ørbæks bryggeris stærke og svage sider, samt vise hvor i virksomhedens værdikæde

der skabes værdi, med mål om at opnå en så stor margin som muligt. Oveni hjælper analysen med at finde virksomhedens kernekompetencer og konkurrencemæssige fordele

Værdikæden for en produktionsvirksomhed består overordnet af en række primære aktiviteter, der viser varens vej fra råvarer ud til mellemhandlerne på producentmarkedet, og dermed videre til slutbrugeren på konsumentmarkedet.

Primære aktiviteterne kan opdeles i henholdsvis upstream- og downstream-aktiviteter, og støttes derudover op af en række støtteaktiviteter, som har til formål at hjælpe til yderlige værdiskabelse.