Indholdsfortegnelse
Formål
Metode
Resultater
Arter fundet i vandløbet:
Diskussion

1. Vurder Frisvad Møllebæks forureningstilstand ud fra vedlagte figurer forekomsten af dyr og målte kemiske parametre.

2. Forklar hvorfor vandløbsdyr er gode til at bestemme vandløbets forureningstilstand. Inddrag herunder de forskellige vandløbsdyrs tilpasning til iltindholdet i vandet.

3. Forklar ud fra de vedlagte figurer, hvad det vil sige, at et vandløb er selvrensende.

4. Diskuter usikkerheder ved forsøget.

Uddrag
Formål
Formålet er at bedømme forureningstilstanden i Frisvad Møllebæk.

Metode
1. Finde iltindmængden af Frisvad Møllebæk ved at stikke en iltmåler ned i vandet.

Iltmålerens funktion er at måle %-saturation (iltindhold i vandet), mg/L (ppm), og temperaturen af vandet.

2. Finde forskellige arter af vandløbsdyr i vandløbet vha. ”sparkeprøver”. Man tog prøverne ved at sætte en ketsjer lodret ned i vandet, sådan at vandet strømmede ind mod dens åbning.

Derefter sparker vi i vandløbets bund ca. 50 cm fra åbningen, sådan at der bliver rodet i vandbunden.

Materialet vi sparkede, fulgte strømmen ind i ketcheren. Dermed blev dyrene der levede på/i vandløbets bund fanget i åbningen. Vi tømte indholdet af ketcherne i nogle bakker, og kiggede nærmere på vores fangst.

---

Ud fra de målte kemiske parametre, som kan ses i boksen ved siden af billedet i afsnittet ”resultater”, kan vi se at forureningstilstanden i vandet er lav.

Saturationen ligger på 90%. Dette er af én af de positive faktorer for liv til smådyrene i Frisvads Møllebæk

Mg/L (PPM) i vandet er lavt. PPM betyder ”parts per million”, og er en betegnelse for mængden af CO2-partikler i gas, flydende og fast form.

Det angiver stofmængdekoncentrationen i vandet. I vores tilfælde har vi at gøre med vand, hvilket er en flydende form

og derfor skriver vi ”mg/L” i stedet for ”PPM”. Vores målinger viser at mg/L i vandet ligger på 7,1, hvilket er en god værdi at have, fordi den er neutral.

Temperaturen i vores vand blev målt til 11,1 grader celsius og dvs. har afgørende betydning for trivslen hos smådyr.

Temperaturen påvirker deres livsprocesser m.m. aktiviteten, som fx stofskifte (respiration)

Storskifte dækker vedligeholdelse af proteiner, som i stigende grad er indstillet i deres livscyklus til at vokse i det efterårs temperaturer.

Smådyrene har rigeligt med føde og ilt til at dække det højere stofskifte dvs. at de opbevarer en god vandløbskvalitet i bækken.

Vi kan konkludere, at Frisvad Møllebæks er en sund bæk, og at forureningstilstanden er lav.

Ud fra de fundet dyrearter i vandløbet, som kan ses under afsnittet ”resultater”, kan vi se at vi fandt rentvandsdyr som fx en slørvinge.