Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Hypotese:
Matrialer :
Forsøgsbeskrivelse:
Resultater:

Uddrag
Formål: Formålet med denne undersøgelse var at vi skulle bestemme vandets forurenings grad, dette gjorde vi Ved hjælp af at indsamle dyr fra vandløbet

udefra dyrene kunne man bestemme kvaliteten af vandet. Vi indsamlede herunder forskellige dyr fra vandløbet, som herefter kunne give os svar på fx Iltindholdet. Vi undersøgte et vandløb lidt ude for Taabæk, også kaldet Raavad beliggende i Nordsjælland.

Teori:
Vandløbets iltindhold påvirkes af forskellige faktorer herunder biotiske og abiotiske.

En typisk abiotisk påvirkning af ilt ses eksempeltvis ved omrøring af vandet. Når vandet blandes ved naturlige faktorer som strøm og vind, vil en del af vandmassen komme i kontakt med luften, og vandet bliver derfor iltet.