Vandløb | Rapport Noter Kemi

Indholdsfortegnelse
Navn, klasse, hold, dato.
Titel på øvelsen.
Formål
Teori
Vandets Kredsløb
Grundvandsopland
Hypotese
Materialer
Fremgangsmåden (altså hvad man foretager sig i øvelsen, evt. vist ved en tegning).
Konklusion
Optællingsresultater

Uddrag
Der skelnes mellem en journal og en rapport. Journaler benyttes som registrering af mindre forsøg med kun lidt teori. Hvorimod en rapport typisk vil indeholde teori og evt, flere forsøg.)

Navn, klasse, hold, dato.
Surijeta, Mathilde m, Zenja og Mathilde t g5, 30.09.2021

Titel på øvelsen.
Vandføring

Formål
Formålet med dette forsøg var at vi skulle se hvor hurtigt vandet bevæger sig i susåen.

Teori
Vandets Kredsløb

Vandets kredsløb er en evig cyklus. Vandet bevæger nede i jorden, ud mod søer, vandløb og havet. Efter fordamper noget af vandet og bliver til regn eller sne. Derefter falder det ned i jorden, og så starter vandets kredsløb på ny.

Grundvandsopland
Grundvandsoplandet er det areal, hvor grundvandets højde falder ind mod vandløbet. De to oplande behøver ikke altid at være sammenfaldende.

Det skal bemærkes, at der inden for afvandingsarealet kan være mindre, aflukkede lavninger uden afløb på jordoverfladen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu