Opløselighed og polaritet | Noter Kemi Rapport

Indholdsfortegnelse
Formål
Hypotese
Teori
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion

Uddrag
Formål
At undersøge opløselighed af forskellige stoffer i forskellige opløsningsmidler.

Hypotese
Vi forventer at se en forskel på opløsningernes blandbarhed på baggrund af stoffernes polaritet.

Teori
I de anvendte opløsningsmidler er henholdsvis vand polært, Ethanol moderat polært og Heptan upolært. Dette har en indvirkning på de forskellige stoffers opløselighed.

Elektronegativitet er et begreb for atomers evne til at tiltrække elektronerne i en kovalent binding. Elektronegativitetsforskellen mellem to atomer angiver om den kovalente binding mellem de to atomer er polær eller upolær.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu