Rapportskabelon Kemi | Eksempel på en opløselighed rapport

Indholdsfortegnelse
Rapportskabelon:
Formål
Teori
Materialeliste:
Fremgangsmåde
Resultater
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Rapportskabelon:
En kemirapport indeholder en række afsnit, nedenunder er der gennemgået, hvad der generelt skal være i de forskellige afsnit og derefter, hvad I forventes at skrive her til forsøget ”Opløselighed”.

Formål:
Her forklares det kort, hvad man vil prøve at vise/observere i forsøget.
Til dette forsøg:
Her kan I blot indsætte formålet, der er forklaret i vejledningen.

Teori:
Her præsenteres den teori, der er vigtig for at forstå forsøget. Hvis man eksempelvis skal bruge en bestemt formel for at regne på resultaterne skal den præsenteres her.
Til dette forsøg:
Elektronegativitet er et udtryk for grundstoffernes evne til at tiltrække og fastholde elektroner i kemiske bindinger. Der er et skema der ser sådan her ud hvilket, kan hjælpe med at bestemme om de kemiske bindinger er polære bindinger eller upolære bindinger

---

Diskussion:
Dette afsnit er til for at vise, at man har overvejet, hvor pålideligt ens forsøg har været. Her kan man komme ind på, hvilke fejlkilder der har været i forsøget og hvordan de har eller ikke har påvirket resultatet. Man skulle gerne kunne argumentere for at fejlkilderne ikke har haft betydning for ens forsøg. Hvis man ikke kan gøre dette, må man tage forbehold for dette.

Til dette forsøg:
Kommentér på eventuelle underlige resultater eller resultater, der går anderledes end forventet, kan der være en årsag til dette?

Konklusion:
Her samles der op på forsøget. Hvad viste forsøget i forhold til formålet? Som tommelfingerregel skal man kunne læse formålet og konklusionen af rapporten og på den måde forstå, hvad forsøget går ud på.

Til dette forsøg:
Skriv kort, hvilke stoffer, der er blevet undersøgt og i hvilke opløsningsmidler. Gentag, hvad man på baggrund af dette tilsyneladende kan sige om:
o polære molekyles opløselighed?
o upolære molekylers opløselighed?
o ionforbindelsers opløselighed?
o Hydrofile og hydrofobe stoffer?

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu