Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Fremgangsmåde
Resultater
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Elektronegativitet er et udtryk for grundstoffernes evne til at tiltrække og fastholde elektroner i kemiske bindinger. Der er et skema der ser sådan her ud hvilket, kan hjælpe med at bestemme om de kemiske bindinger er polære bindinger eller upolære bindinger.

Elektronegativitetsforskel er forskellen mellem de to stoffer det sammensættes til et molekyle, hvor stor den forskel på skemaet er viser at hvis forskellen er større end 0.5 så er det en polær binding og hvis den er under 0.5 så er det en upolær binding.

En anden måde at beskrive molekyler på end polære og upolære er ved at forklare om de er hydrofile eller hydrofobe. Det kan man gøre ved at se hvilke stoffer molekylet består af.

for at et molekyle kan betegnes som hydrofil skal der bare være flere hydrofile end hydrofobe, dog så tager det 4 hydrofober at ophæve 1 hydrofil og når der er nok hydrofober til at ophæve hvilket antal hydrofile der er kan det betegnes som hydrofob.

Hydrofilegrupper er dem som nemt kan opløses i vand hvor at hydrofobe grupper ikke kan opløses i vand. Hvilket er den måde det kan kobles til ved polære og upolære stoffer.

Polære stoffer kan godt blandes i vand da vand selv er et polært stof hvor at upolære stoffer ikke kan blandes i vand, hvilket det ikke kan fordi polære og upolære stoffer ikke kan blandes sammen.

Hvis vi kigger på Ethanol og Pentan så ved vi fra tidligere at CH er hydrofober og OH er hydrofile hvilket betyder siden pentan kun har C og H stoffer bliver det til en hydrofob (også betegnet som upolær), hvilket så gerne skulle resultere i at det ikke kan blandes i vand da det der kun er upolære bindinger i molekylet.

Ved Ethanol er det lidt anderledens da vi har et OH som er en hydrofil og vi har kun 2 CH hvilket ikke er nok hydrofober til at opløse hydrofilen. Ethanol er en hydrofil og kan også betegnes som polær og vil derfor godt kunne blandes med vand.