Forsøg med gærceller og balloner | Biologi | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Teoriopgaver:
- Hvordan adskiller svampe sig fra prokaryoter og fra andre eukaryoter - hvad skriver BioTT?
- Opskriv respirationsprocessen og gæringsprocessen.
Hypotese:
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater:
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Formål:
Formålet er at undersøge temperaturens indflydelse på gærcellernes stofskifte. Stofskiftet er de kemiske processer, der foregår i cellerne, hvor stoffer bliver omdannet.

Teori:
Alt det organiske materiale, der produceres af planter og dyr, dør på et eller andet tidspunkt. Dette døde organiske stof omsættes af nedbrydere til uorganiske stoffer

som igen kan optages og udnyttes af planter til dannelse af organisk stof - man taler derfor om stofkredsløb. De omtalte nedbrydere er især mikroorganismer

bakterier og svampe, hvoraf de første, bakterierne, især nedbryder dyrisk materiale, mens svampene især nedbryder plantemateriale.

Et eksempel på svampe herpå er almindelig gær. Det er encellede svampe, der skal kunne udføre de energikrævende livsprocesservækst og formering som alle andre organismer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu