Indholdsfortegnelse
2002-03 - B 118 (oversigt): Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak.
- Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Uddrag
Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak.
Af udenrigsministeren (Per Stig Møller).

Resume:
Ved folketingsbeslutningen meddeler Folketinget sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.

Baggrund: Det fremgik af den skriftlige fremsættelse, at regeringen fandt, at et dansk militært bidrag til en indsats i Irak ville medvirke til at fjerne truslen mod den internationale fred og sikkerhed i regionen.

Afstemning:
Beslutningsforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF og KF) mod 50 (S, SF, RV, EL, KRF og SIU).