Politisk aktivitet og deltagelse hos unge

Indholdsfortegnelse
Politisk aktivitet og deltagelse hos unge
Omfanget af politisk aktive unge
Motivation for ungpolitikere
Analyse af de interviewede - hvilke typer af unge politiske aktive er de?
Konklusion
Workshop ungdommens folkemøde, Arbejdermuseet:
Workshop ungdommens folkemøde, SOS racisme:
Bilag:

Uddrag
At være politisk aktiv dækker over mange forskellige ting. Man er politisk aktiv, når man går ned og sætter et kryds på en stemmeseddel, men for unge under valgretsalderen, er politiske aktiviteter også mulige.

Man kan demonstrere, skralde, melde sig ind i et partis ungdomsafdeling eller noget helt fjerde. Men på trods af de mange muligheder, er det langt fra alle unge, der tager del i politikken.

Faktisk svarede over halvdelen af de unge i alderen 16-25 til DUF’s spørgeskemaundersøgelse om unges syn på demokrati i 2018, at grunden til, at de ikke deltager mere i politik er, fordi det virker kompliceret, og de ikke ved nok til at være med.

Men alligevel peger flere undersøgelser på, at danske unge er bedre oplyst, når det gælder politik og demokrati end unge i andre lande. For at kunne hjælpe de unge mod politisk selvtillid, er det vigtigt at forstå deres syn. Det politiske engagement og deltagelse er essentielt for at fastholde og forstå det danske demokrati.

Især hos unge, som i fremtiden skal føre Danmarks demokratiske værdier og traditioner videre. Et af hovedfaktorer i et velfungerende demokrati er engagement. Det at nogle engagerer sig, har en holdning og stiller spørgsmål til fremtiden.

I denne opgave vil vi undersøge, analysere og vurdere omfanget af unge, der er politisk aktive, hvilke aktiviteter de unge tager del i, samt hvor motivationen ligger. Vi vil kigge på spørgeundersøgelser for at få et overblik over det samlede engagement for politik blandt unge.

Derudover besøgte vi fredag d. 6/9 Ungdommens Folkemøde i Valbyparken. Her interviewede vi en række unge, der er politisk aktive på forskellige måder, og har gennem disse opnået større indsigt i den politiske aktivitet hos unge.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu